Debatt

Flere boliger er det viktigste tiltaket for boligmarkedet

 • Morten Andreas Meyer
  Morten Andreas Meyer
  Generalsekretær, Huseierne

Oslos utfordringer må løses med spesifikke Oslo-tiltak, skriver innleggsforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Økt skatt gir ikke flere boliger.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hannah Gitmark fortjener ros for at hun bidrar til å sette boligpolitikk på dagsordenen. Boligpolitikk er et viktig tema. Men debatten fortjener ikke at Gitmark hopper bukk over viktig kunnskap.

I Aftenposten 15. september skriver Gitmark: «Økt boligskatt vil gjøre det mindre lukrativt å investere alt man har, eller det banken gir mulighet til, i bolig.» Dette er en virkelighet et fåtall av norske boligeiere kjenner seg igjen i. Folk flest kjøper et hjem, de investerer ikke i bolig. Det å behandle boligen som et vanlig formuesobjekt, blir derfor feil.

Skatt på bolig er skjerpet

Over åtte av ti nordmenn bor i et hjem eid av husstanden. Denne eierlinjen er det tverrpolitisk enighet om, og den har bidratt til å redusere formuesforskjellene i Norge.

Samfunnsøkonomisk Analyse kom nylig med en rapport som heter «Skatt i den norske boligmodellen». Her står det: «Den lave boligbeskatningen har overlevd over lang tid, og gjennom skiftende tider, regjeringer og skattereformer. Det er først og fremst på grunn av fordelingsvirkningene». Eierlinjen er fordelingspolitisk motivert, og det viktigste virkemiddelet er gunstig beskatning av bolig.

Gitmark skaper inntrykk av at bolig knapt er beskattet. Virkeligheten er at skatt på bolig er skjerpet de siste årene. Rentefradraget er redusert fra 28 prosent til 22 prosent. Boligeiere betaler ca. 10 milliarder kroner i dokumentavgift. Eiendomsskatten er i løpet av få år økt til ca. 7 milliarder.

Spesifikke Oslo-tiltak

Økt skatt er ingen løsning for å få flere boliger, noe Gitmark selv innrømmer. Når det gjelder Oslo, må byens utfordringer løses med spesifikke Oslo-tiltak. Oslo har vokst med nesten 200.000 innbyggere de siste 20 årene. Boligprisene i hovedstaden er skyhøye sammenlignet med resten av landet, fordi boligbyggingen ikke har holdt tritt.

Løsningen i Oslo er ikke skatt og regulering, men å bygge mer. Økt skatt gir ikke flere boliger. Økte bokostnader gjør det heller ikke enklere å komme inn i boligmarkedet.

 1. Les også

  Myndighetene bør kreve at utbyggere bygger boliger flere har råd til

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Boligmarkedet
 2. Boligpolitikk