Debatt

Feil å bruke bomringen for å avvise trafikk | Øyvind Solberg Thorsen

  • Øyvind Solberg Thorsen, direktør, Opplysningsrådet for Veitrafikken

Formålet med bompengeringene har først og fremst vært å få inn penger til veiprosjekter - ikke avvise biltrafikk på grunn av luftkvaliteten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten støtter på lederplass 28. oktober en bompengesats i Oslo på 160 kroner på dager med ekstra høy luftforurensning. Dette er ment å ha en avvisende effekt på biltrafikken. Innbyggernes helse er viktigst. Men: Er det riktig innretning på tiltaket?

Skal inndrive penger - ikke hindre trafikk

Formålet med bompengeringene både i og utenfor byene har først og fremst vært å få inn penger til investering i veiprosjekter. I Oslo er bomringen begrunnet i Oslopakkene og skal nå finansiere prosjektene i Oslopakke 3.

Øyvind Solberg Thorsen

Bomsnittene – selve bomstasjonspunktene – er satt opp for å inndrive mest mulig penger. Som en del av Oslopakkene har bompengene de senere år i stor grad blitt brukt til å finansiere kollektivtrafikkutbygging og drift i Oslo og Akershus.

Bomsnittene rundt Oslo er altså i utgangspunktet ikke satt opp for å avvise trafikk. Dersom det skal være formålet, må snittene settes helt andre steder enn der bommene er i dag. Ideen er jo å avvise så mye biltrafikk som mulig inn i Oslo sentrum og de områdene der luftkvaliteten er for dårlig.

Bomringer tett rundt sentrum

For eksempel må bomsnitt flyttes fra gjennomfartsårene E18, E6 og riksvei 4, og plasseres tett på Majorstuen, ved nedkjøringen fra Storo-området, Helsfyr og Østensjø for å nevne noe. Slik kan man avvise trafikk inn mot sentrum og begrense biltrafikken der forurensingen oppstår. Det er for eksempel ingen logikk i at trafikanter som kommer sørfra via E6 inn mot Oslo – på vei nordover – skal betale 160 kroner når de ikke skal inn til byen. Men slik vil bomsnittene virke med dagens plassering.

På sikt bør dagens bompengeregime erstattes av dynamisk veiprising, som gjør det mulig å differensiere på bakgrunn av sted, tid på døgnet det kjøres, luftforurensing og drivstoff.

Vi etterlyser en offentlig utredning om dette. Det er viktig at dette arbeidet starter nå.

Endringen av bompengesystemets formål

Eksempelet med Oslo viser at planleggingen av avgiftssystemet på veiene skjer stykkevis og delt, uten tanke på formålet og rasjonale for tiltaket, i stedet for å planlegge enhetlig og helt.

Det er synd at Aftenposten ikke tar dette perspektivet med i betraktningen når avisen støtter å øke satsene i dagens bompengesystem, helt uten å reflektere over den viktige endringen av formål og innretning ved dagens bompengesystem i Oslo.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
    Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Luftforurensning
  2. Trafikk
  3. Luftkvalitet