Debatt

Pirattaxi er ikke delingsøkonomi | Øystein Trevland

  • Øystein Trevland, leder, Norges Taxiforbund
Politiet forvalter lovverket og hadde ved utgangen av august tatt ca. 70 Uber-sjåfører for piratkjøring, skriver lederen i Oslo Taxi.

Uber er rigget for skatteunndragelser, sosial dumping og ansvarsfraskrivelse. Uber pop er organisert pirattaxi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Selskapet Uber tilbyr persontransport mot vederlag. Det er pr. definisjon taxivirksomhet. Det har Samferdselsdepartementet og lokal løyvemyndighet sagt fra første dag Uber startet i Oslo, høsten 2014. Det er gjentatt i klartekst i et møte med taxinæringen og Uber 5. september i år.

Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund

Politiet forvalter lovverket og hadde ved utgangen av august tatt ca. 70 Uber-sjåfører for piratkjøring. Mange har vedtatt foreleggene, som dermed er rettskraftige. Det samme skjer i de andre nordiske landene.

I lang tid har Aftenposten og andre medier brukt Uber som selve kroneksempelet på delingsøkonomien, som igjen har vært fremstilt som den store innovasjonen, med nyskapende teknologi og forretningsmodeller.

Uber er ikke samkjøring

Nå begynner kanskje fakta å bli påtrengende. Nå er det ikke nødvendigvis snakk om delingsøkonomi lenger, men kanskje «plattformøkonomi», «gigøkonomi», «collaborative economy», osv.

Hvorfor alt dette spinnet? Uber er ikke samkjøring, selskapet har ingen unik teknologi og deres forretningsmodell og avtaler er ikke nyskapende. Derimot er de rigget for skatteunndragelser, sosial dumping og ansvarsfraskrivelse. Uber pop er organisert pirattaxi.

En canadisk kommentator har satt det på plass: «Betalt persontransport er, uansett hva nytt du prøver å kalle det, ... taxi». (Yves Boisvert, The Globe and Mail). Informasjonsviter Torstein Utne sa det samme i Aftenposten 28. februar: «Uber er en automatisert drosjesentral uten løyve og konsesjon som av ulike årsaker er blitt gratispassasjer på delingsbølgen.»

Feilaktige påstander

I Aftenpostens sak om delingsøkonomi 15. oktober (hvilken sensasjon at Uber nå skal frakte mat hjem til folk!) fremstilles igjen Ubers hovedaktivitet som noe annet enn det er og med en rad feilaktige påstander om priser, miljø og samkjøring. Avisen har heller ikke fått med seg følgende:

Regjeringen har slått fast at de grunnleggende rammene for persontransport mot vederlag skal bestå: Kravet til løyve og behovsprøvingen. Ubers tilbud om pirattaxi med privatbiler uten løyve, yrkesforsikringer, miljøkrav og alt annet som kreves av drosjer, vil også i fremtiden være forbudt.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Les også

  1. Uber vil bytte ut sjåfører med selvkjørende biler

  2. Uber-sjåfører i Oslo risikerer både førerkortet og bruksforbud for bilen

  • Øystein Trevland i Norges Taxiforbund har skrevet om Uber også tidligere.

Les mer om

  1. Uber
  2. Delingsøkonomi