Debatt

Norge forsvinner

  • Andreas Winsnesskribent

MANGFOLDSKONFERANSE IDAG. Det er nesten ikke mulig lenger å spørre hva som er norsk kultur siden så mye har forsvunnet allerede.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Konflikt. Debattene om hijab, blasfemi og ekteskapsloven viser at det er en konflikt mellom tradisjonelle verdier og postmoderne eller universalistisk multikulturalisme. Er det mulig å finne en løsning som begge parter i konflikten kan være tilfreds med?

Gamle Norge forsvinner.

Jeg tror Norge er i en situasjon hvor vi kan lære en del av urfolks holdning til etnisitet og tradisjoner. Landet har 4,8 millioner innbyggere. I USA er det fra 2,4 til over 4,3 millioner Native Americans, avhengig av hvordan man definerer urfolk. Norges samlede befolkning utgjør halvparten eller mindre av mange storbyer i andre land, og er bare en dråpe i havet i forhold til verdens befolkning på snart syv milliarder. Ut fra dette er det vanskelig å trekke annen konklusjon enn at hvis vi har åpne grenser og ikke verner om egen kultur, så vil restene av det som er igjen av gamle Norge forsvinne helt.

Trussel mot norsk kultur.

At nordmenn utgjør en minoritet tilsier av vi bør ha solidaritet med andre minoriteter, for eksempel samene. Den største trusselen mot norsk kultur er globalisering, amerikanisering og materialisme. Urfolk ble tvunget til å oppgi sine kulturer til fordel for en vestlig levestandard. De ble påtvunget moderne hus, elektrisitet og andre materielle goder, men mistet sine røtter. Det har vært en tragedie. I dag er nordmenn villige til å glemme egne tradisjoner, fordi vi er opptatt av internett, high definition, iPods og nanoteknologi. Vi er rike og boltrer oss i det globale samfunnet. Mange er begeistret og beruset av mangfoldet, men stadig flere føler også et tomrom, fremmedgjøring, og såkalte «future shocks».

Aggresjon og frykt.

Det kan skape aggresjon og frykt. Men slike reaksjoner er nettopp årsaken til at nasjonalismen har mistet troverdighet. Derfor trengs en fedrelandsfølelse som er positiv i stedet for diskriminerende. Vi bør ha multikulturalisme innenfor en norsk ramme. Både og, ikke enten eller. Da er det egentlig ikke relevant å snakke om det «nye» Norge lenger. Men norsk kultur bør være den primære, ellers kan vi like gjerne la nasjonen opphøre med en gang.

Det er når en kultur føler seg truet eller ydmyket at den er farlig, og derfor bør minoriteter i Norge støtte opp om at nordmenn finner tilbake til egne tradisjoner, på en måte som er positiv og tolerant. Fredsnasjonen Norge vektlegger sindighet, måtehold og respekt, så det burde ikke være så vanskelig.

En del hindre.

I praksis er det imidlertid en del hindre siden nordmenn, som folk flest i verden, synes å være delt mellom tradisjonalister og modernister. Førstnevnte har et følelsesmessig bånd til kultur, religion, land og familie mens sistnevnte synes det er supert med alt mangfoldet det moderne samfunnet tilbyr. Modernistene trenger ikke så mye dype følelser bare samfunnet er preget av universell kjærlighet og toleranse. Da godtas det meste i frihetens navn.

Modernistene er stort sett tilfreds med fragmenter og underholdning, blandet med menneskerettigheter. De kresne vil i tillegg ha kulturelt påfyll fra andre land, helst mest mulig eksotisk, nytt og fremmed. En bok fra Nepal, en film fra Samoa, musikk fra Chiapas eller en indiansk seremoni på reise i Canada. De forstår ikke hvorfor vanlige folk ikke bare kan være fornøyd med «peace and love».

Ikke samhold.

Problemet er at når pengene tar slutt og moroa er over, så sitter man i stua foran flatskjermen og lurer på meningen med livet. Det kulturelle sikkerhetsnettet er borte. Det er ikke samhold lenger. Bare individer på jakt etter nye underholdningsfiks.

En pendel slår alltid tilbake i motsatt retning. En aksjon skaper reaksjon. For å unngå unødvendig backlash bør liberalister ta hensyn til dette, for dersom libertinske tilstander blir mer utbredt enn de allerede er, vil flere støtte tradisjonalistene.

Vi bør ha multikulturalisme innenfor en norsk ramme. Både og, ikke enten eller, skriver Andreas Winsnes. Her fra kunstnergruppen Sneldas arrangement på operataket til støtte for et multikulturelt hus i Bjørvika. FOTO: DAG W. GRUNDSETH

Les mer om

  1. Debatt