Sykkelfelt på Torshov: Lytter Bymiljøetaten til lokale stemmer?

Kort sagt, fredag 27. januar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Avdelingsdirektør Heidi Tomten i Bymiljøetaten forsøker i et svarinnlegg i Aftenposten 24. januar å forsvare planene om sykkelfelt på Torshov. Men i realiteten blottstiller hun bare hvor dårlig begrunnet tiltaket er.

Tomten bruker vage formuleringer som «faglige vurderinger» og «syklister havner i skvis». Under vårt lokale opprop, som fikk over 1000 underskrifter på en uke, er en typisk kommentar slik: «Jeg er en svært sikkerhetsbevisst helårssyklist, men dette er skivebom.» Tomten gjør heller ingenting for å dokumentere påstanden om at de mange sykkelrutene i umiddelbar nærhet ikke dekker behovet. Lytter etaten til lokale erfaringer overhodet?

«Enkle tiltak har ofte stor nytteverdi i forhold til kostnad», skriver Tomten. Som Aftenpostens oppslag viste, har dette tiltaket tvert imot en helt marginal nytteverdi og en enormt stor kostnad for lokalmiljøet.

Vi ønsker ikke denne bjørnetjenesten og setter vår lit til at bystyret vil ha det nødvendige klarsyn når vårt innbyggerforslag skal behandles.

Petter Myre Eng, Stine Monsen, Cathrine Klem, Geir Haugen, aksjonsgruppen på Torshov