Strømming kan gjøre Oslo-idretten tryggere og mer tilgjengelig

Det skal kun vises avstandsbilder og ikke fokuseres på enkeltspillere, understreker innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto fra Norway Cup på Ekebergsletta.

Strømming av breddeidretten er Idretts-Norges største digitale satsing noensinne.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

De største særforbundene ønsker å løfte interessen og engasjementet rundt breddeidretten gjennom strømming av kamper. Vi ønsker å få filming av breddeidretten inn i kontrollerte former og inviterer Oslo kommune til å bli med på å gjøre breddeidretten tryggere og mer tilgjengelig til en fornuftig pris.

Kontrollerte former

Strømming av breddeidretten er Idretts-Norges største digitale satsing noensinne.

Seks av de største norske særforbundene har inngått avtaler med strømmeselskapet MyGame om å vise lokale kamper fra lavere divisjoner fra årsklasse 15 år og oppover.

Prosjektet er en del av totalsatsingen idretten har satt i gang, for å øke synligheten av og interessen for norsk idrett og for å få filming i barne- og ungdomsidretten inn i kontrollerte former.

Privat strømming av barne- og ungdomsidretten er et økende problem. Det strømmes og filmes fra idretten uten lov, og uten at utøvere eller lagledere er klar over det.

Vi har ingen kontroll over hvordan dette materialet brukes. Redd Barna rapporterer om samme utvikling. Vi har hatt flere samtaler med dem om hvordan vi kan få bukt med problemet.

Privat strømming av barne- og ungdomsidretten er et økende problem

I sommer laget Norges idrettsforbund nye retningslinjer for strømming av breddeidretten. Disse er førende for våre mediepartnere. Sammen med disse og Norges idrettsforbund har vi hatt veiledningsmøter med Datatilsynet for å sikre at vi ivaretar datasikkerheten og personvernet til spillere og trenere som filmes.

Retningslinjene er av de mest gjennomarbeidede av sitt slag.

  • Det kan kun strømmes fra kamper fra årsklasse 15 år og oppover.
  • Kameraene kan kun fokusere på selve spillet.
  • De viser kun avstandsbilder og fokuserer ikke på enkeltspillere.
  • Alle har rett til å reservere seg mot å bli filmet eller navngitt. Man kan gjøre dette helt anonymt. Reservasjonsretten krever ingen begrunnelse.
  • Ingen kamper med spillere som bor på hemmelig adresse, blir filmet.
  • Det er strenge regler for hvor lenge kamper kan lagres.
  • Vi har også utviklet en totrinns sikkerhetsnøkkel som gjør at kameraene kun kan være i bruk under aktiv kamp. Kameraene er koblet til idrettens egne datasystemer. Kun når en kamp er programmert på forhånd, kan et kamera slås på, og det må da startes manuelt av en klubbrepresentant.

Verktøy for spillerutvikling

Vi tror strømming i regulerte former kan bidra til å løfte breddeidretten. I dag er det kameraer ute i over 60 norske kommuner. Det er blitt strømmet over 4000 kamper. Håndballen og fotballen har gjennomført egne pilotprosjekter.

Tilbakemeldingene vi får, er svært gode. Venner og familier får tilgang til kamper de gjerne ikke hadde sett. Spillere og trenere bruker materialet i analyser og utviklingsarbeid. Strømming kan bli et viktig verktøy for spillerutvikling.

Spillere og trenere bruker materialet i analyser og utviklingsarbeid

Noen har uttrykt skepsis mot strømming. Vi tror mye av skepsisen skyldes at vi har vært for dårlige til å kommunisere hvilke retningslinjer som gjelder for filming.

Vi vet også at enkelte er bekymret for at strømming vil skape skiller i idretten. Men også her har vi gode tiltak. MyGame, som er ansvarlig for å strømme fra breddeidretten, vil speile idrettens egne modeller og gi økonomisk støtte til dem som trenger det mest.

Virker disiplinerende

Svært mange sliter med å komme seg på kamp. Noen har lang reisevei. Noen har fysiske utfordringer. Vi ønsker å senke barrieren for at også disse kan ta del i idrettsgleden som utspiller seg på grasrota.

I tillegg kan vi også gjøre breddeidretten tryggere. Noen Oslo-klubber har lenge slitt med vold i lavere divisjoner. Det svenske ishockeyforbundet erfarer at regulert filming virker disiplinerende. Det har også vi tro på.

Strømming kan gi Oslo-klubbene en ny inntektsstrøm. I vår avtale med MyGame ligger det nemlig at 20 prosent av abonnementsinntektene skal gå til klubbene. Det er kjærkomne midler for mange klubber.

Det er vanskelig å tro at vi skal få slutt på filming i breddeidretten. Men vi kan få bedre kontroll på den. Vi har løsningen klar, og vi håper Oslo kommune vil være med på prosjektet.