Huitfeldt, hva vil du gjøre nå?

Kort sagt, 21. februar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Israels regjering vil «legalisere» ni ulovlige bosettinger og bygge 10.000 nye boliger i okkuperte Palestina. Huitfeldt (Ap) fordømmer avgjørelsen og sier bosettingene må stanses. Det er bra utenriksministeren er tydelig, men vil det vises i politisk handling?

Bosettingene strider med folkeretten og regnes som krigsforbrytelser. Samtidig har norsk handel med Israel økt. Huitfeldt vil ikke innføre sanksjoner, hva kan hun da gjøre?

Norge må forby handel med israelske varer og tjenester fra de okkuperte områdene og selskaper som opererer der. Et forbud er ikke en sanksjon, men å følge opp Norges forpliktelser overfor internasjonal lov.

Huitfeldt bør og stanse salget av norske våpen til Israel. Når Israel bomber Gaza, er det norske deler i rakettene. Kongsberg Gruppen samarbeider med selskapet Rafael, en del av Israels krigsmaskineri. Norske våpenprodusenter skal ikke bidra til okkupasjonen.

Det er mye Huitfeldt kan fordømme. Vi håper hun følger opp med tiltak som faktisk kan bidra til å stanse både bosettingene og okkupasjonen.

Line Khateeb, leder, Palestinakomiteen i Norge