Nei, Aftenposten, vi driver ikke med forsøpling

Fagforbundet mener privatisering gir uryddige forhold i norsk arbeidsliv, skriver leder Mette Nord.

Tvert imot.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten er et ekko av Høyre og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) når de på lederplass går til frontalangrep på Fagforbundet og hevder at vi forsøpler debatten om privatisering.

Vi driver ikke med forsøpling. Tvert imot var det Fagforbundets medlemmer innen renovasjon som måtte rydde opp da privatiseringen førte til at søppelet fløt i Oslo og andre steder for noen år siden. Nå er det ikke behandlingen av våre medlemmer i Veireno-saken, men bruken av et ord, som får Aftenpostens tastatur til å gå varmt.

Bendelormøkonomi

Begrepet bendelormøkonomien benyttes i en rapport fra For velferdsstaten. Her går det frem at ordet tapeworm (bendelorm) er brukt i en studie fra internasjonal fagbevegelse, Public Service Internasjonal (PSI).

Begrepet anvendes til å beskrive kommersialiseringen av velferden i land som har privatisert i langt større grad enn Norge.

Det vises til at folk som er rammet av bendelorm, blir tynnere og sykere, og at det ikke er noen vits i å gi dem mer mat før bendelormen er fjernet.

Slik er det også i de privatiserte velferdstjenestene, viser PSIs studie: Private selskaper spiser av de offentlige pengene som skulle gå til velferd, slik at det ikke lenger er sikkert at økte overføringer vil gi bedre tjenester.

Heller enn å hisse seg opp av ord bør Aftenposten vise leserne hvordan privatiseringen slår ut, både her i Norge og i land som høyresiden ønsker å kopiere.

Stadig tøffere kamp

Aftenposten er også oppbrakt over at Fagforbundet er imot privatisering samtidig som vi har medlemmer i private selskaper. Vi er derimot stolte over at vi sammen med våre medlemmer kjemper for gode lønns- og arbeidsvilkår uansett hvor de jobber. Det er blitt en stadig tøffere kamp:

  • Emil Gasparovic var blant dem som jobbet i Veireno, og som pustet lettet ut da kommunen overtok renovasjonen i Oslo.
  • Oskar Wilhelmsen var en av saksøkerne som vant en full seier i retten over velferdsgiganten Stendi.
  • Kristin Adams og kollegene i NHO-barnehagene streiket for å få like god pensjon som i kommunen. Mens barnehageeiere tok med seg milliarder og flyttet til Sveits, måtte også våre medlemmer i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) streike for bedre pensjon i 2022.
  • Da kommunen overtok driften av Oppsalhjemmet i Oslo fra private, fikk våre medlemmer bedre pensjon. Flere gikk mellom 50.000 og 80.000 kroner i årslønn. Vår tillitsvalgte Qendresa Krasniqi fikk nesten 150.000 mer.

Sterk tilhenger av det private

Fagforbundet mener privatisering gir uryddige forhold i norsk arbeidsliv. Erfaringene fra andre land viser likevel at tilstandene kan bli mye verre. Kanskje er det derfor nordmenn i stadig større grad blir imot privatisering av velferdstjenestene, noe blant annet Norsk Monitor viser.

Fagforbundet er en sterk tilhenger av privat næringsliv. Vi trenger private bedrifter som driver innovasjon, utvikling og produksjon til samfunnets beste, og vi samarbeider gjerne med NHO for å få til dette innen for eksempel velferdsteknologi.

Men vi trenger ikke et næringsliv som flytter verdier fra offentlig velferd til private kontoer i Sveits. Norge trenger et næringsliv som skaper verdier.

Det samme burde Aftenposten være opptatt av.