Debatt

Med medier som megafon | Martina Probst Eide

  • Martina Probst Eide, spesialist i barne-og ungdomspsykiatri
Det er en katastrofe å sende unge, suicidale gutter først til glattcelle på Trandum og så ut i intet i Kabul, på tvers av alle anbefalinger av fagfolk og personer som står guttene nær, kun støttet av en usikker og rent biologisk fundert aldersvurdering, skriver Martina Probst Eide. Bildet er er fra Norsk Folkehjelps transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år på Torshov i november 2015.

Leger har et særlig ansvar for helsetilbudet til enslige mindreårige asylsøkere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Nina Hjerpset-Østlie kaster et kritisk blikk på Legeforeningens uttalelser om alderstesting av (mindreårige) asylsøkere. Hun nevner flere profilerte medlemmer av vår fagforening og prøver å så tvil om deres etterrettelighet.

Les også

Medierevisjonen: Med TV og aviser som megafon i debatten om alderstesting | Nina Hjerpset-Østlie

Det å ha en bestemt partitilhørighet, det å ha vært én av initiativtagerne til Helsesenter for Papirløse, som drives av Kirkens Bymisjon, det å ha asylpolitiske synspunkter som ikke er konforme med Regjeringens flyktningpolitikk, alt dette skal angivelig svekke mine kollegers faglige troverdighet.

Jeg spør: Hva skal vi med leger og en legeforening som ikke drives av et dypt humanistisk livssyn?

Skal varsle kritikkverdige forhold

Som leger har vi et særlig ansvar for helsetilbudet til denne gruppen mennesker og utfordres faglig og etisk. Vi har også et samfunnsansvar og vi plikter å si fra når vi ser kritikkverdige forhold og
urettferdig fordeling av helsetjenester.

WMA (World Medical Assembly) er veldig klar i sin Resolution on Refugees and Migrants av oktober 2016:

«Vi leger har en plikt til å gi adekvat helsehjelp til mennesker uten hensyn til pasientens sivile eller politiske status og regjeringer skal ikke hindre pasienter i å motta slik hjelp. Leger skal ikke delta i straffetiltak eller juridiske aksjoner mot pasienten og ikke delta i diagnostikk eller behandling som ikke er medisinsk begrunnet, f.eks. sedering for å fasilitere deportasjon.» (fritt sitert og oversatt av undertegnede).

Jeg spør: Hva skal vi med leger og en legeforening som ikke drives av et dypt humanistisk livssyn?

Nina Hjerpset-Østlie, trekker i likhet med UDI direktør Frode Forfang som på blogg.udi.no, frem det ugunstige ved at «voksne menn et sted mellom 25 og 30 år» skal bli boende på mottak for enslige mindreårige. Selvfølgelig er dette ugunstig, det kan man ikke være uenig i. Men det er ikke dette som medfører de største problemene, ja, menneskelige katastrofer.

Usikker aldersvurdering

For det er en katastrofe å sende unge suicidale gutter først til glattcelle på Trandum og så ut i intet i Kabul, på tvers av alle anbefalinger av fagfolk og personer som står guttene nær, kun støttet av en usikker og rent biologisk fundert aldersvurdering utført av en lege som er kjøpt og betalt til dette formålet.

Jeg er stolt av mine kolleger og stolt over å være medlem av legeforeningen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Les også

  1. Aftenposten mener: Tvil skal komme asylsøkere til gode

  2. Alderstesting av skjelett og tenner: Metoden bør videreutvikles og testes | Trond Markestad

Les mer om

  1. Asylbarn
  2. Asylpolitikk
  3. Asylsøkere