Debatt

Det er ikke frihet det er mangel på i drosjemarkedet – det er trygghet

  • Randi Flesland

Forbrukerrådet foreslår at tillatelse til å drive drosjevirksomhet bør gå til selskaper istedenfor til enkeltpersoner, skriver Randi Flesland. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Dag W. Grundseth

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norges Taxiforbund mener drosjenæringen trenger økt frihet, og hevder i Aftenposten nylig at NRK fremstiller taxinæringen som verre enn den er. Det er underlig at Taxiforbundet bagatelliserer situasjonen.

Over halvparten av norske taxikunder har negative opplevelser med taxisjåfør. Én av fem sier de har vært redde. Funnene er fra en landsrepresentativ undersøkelse Norstat nylig har gjort for Forbrukerrådet.

Har ikke ryddet opp

Det er ikke frihet det er mangel på i drosjemarkedet – det er trygghet.

Randi Flesland. Foto: CW foto/Christian Wangberg

Løyvehaverne får eie og kjøre bilene på livstid. Bryter de reglene, kan ikke sentralene gjøre noe med det. Det er et grunnleggende problem som både forbrukere og næringen må lide under. Næringen har selv lovet å rydde opp mange ganger, men lite skjer.

Når NRK Brennpunkt avdekker at enkeltsjåfører som har begått voldtekter, kan fortsette å eie og kjøre drosje, blir vi rystet. Det er fullstendig urimelig.

Hvilken som helst næring må tåle både medienes og andres kritiske søkelys når slike hendelser skjer. I årevis har det vært tydelig at forbrukere har for dårlige kår i dette markedet. Bare en politisk lovendring kan rydde opp.

Gir kundene et for dårlig tilbud

Det er forståelig at Norges Taxiforbund, som organiserer løyvehaverne, ønsker å beholde systemet med enkeltløyver. Men det er en løsning som gir kundene et for dårlig tilbud.

Dette markedet er overmodent for en grunnleggende endring.

Forbrukerrådet foreslår at tillatelse til å drive drosjevirksomhet bør gå til selskaper istedenfor til enkeltpersoner.

Det vil gi selskapene større frihet til å ta ansvar for det som skjer i bilen, og gjøre at de kan reagere overfor sjåfører som opptrer dårlig overfor kundene.

Det vil hjelpe lite å småflinke litt på reglene. For eksempel vil det ikke løse problemet å gi sentralene rett til å stenge ute løyvehavere. For det første vil det ikke hjelpe kundene så lenge en dårlig løyvehaver kan gå til en annen sentral, eller kjører i markedet uten tilknytning til sentral slik «friåkarne» har fått anledning til å gjøre i Sverige. For det andre blir løyver i dag gitt til enkeltpersoner som har rett til å kjøre taxi til de blir 70 år.

Terskelen for å miste løyvet er veldig høy. Fylkeskommunene klarer ikke å inndra løyver som misbrukes. Det er ingen grunn til å tro at sentralene vil klare dette bedre.

Drives av selskaper av en viss størrelse

Samtidig er heller ikke full liberalisering veien å gå. En slik løsning ikke vil gi ønsket effekt, og har fungert dårlig i både Sverige og Irland. Det må vi lære av.

For å sikre profesjonalitet og konkurranse, bør tillatelse til å drive drosjevirksomhet gå til selskaper av en viss størrelse. Først da vil det være mulig å forvalte friheten i drosjemarkedet på en måte som både gir trygghet, riktig kvalitet og riktig pris.

Les også

  1. - Syv av ti taxikunder har opplevd problemer med sjåføren

  2. Forbrukerrådet: Kunder blir taxi-flådd hjem fra julebordet

  3. Politiet har avslørt 31 falske drosjesjåfører

Les mer om

  1. Debatt
  2. Drosjenæringen