Høyre foreslår å utrede et sannhetsministerium. Det kan tilrettelegge for mer statlig sensur.

Stortingsrepresentantene Ine Eriksen Søreide (H) og Sveinung Stensland (H) foreslår å utrede et sannhetsministerium. Det er sjelden jeg blir opprørt over Høyres politikk, skriver Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Kontroll og forbud mot ytringer er enhver autoritær leders fremste våpen. Det har historien lært oss.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er sjelden jeg blir opprørt over Høyres politikk. Den er vanligvis forutsigbar, systemtro og konservativ. Høyres forslag i Stortinget om å utrede et «sannhetsministerium» bryter imidlertid drastisk med denne politiske linjen. Den er et ekko av Putins såkalte «agent-lov».

Mer statlig sensur og informasjonskontroll

Høyre ber regjeringen om å utrede etableringen av et sannhetsministerum. Ministeriet skal få som oppgave å «bekjempe falske nyheter og desinformasjon» og kvalitetssikre informasjon som blir formidlet. Bakgrunnen er at regjeringen på forbilledlig vis avviste EUs ønske om å sensurere russiske nyheter.

Forslaget viser at Høyres stortingsgruppe, inkludert landets tidligere statsminister Erna Solberg (H), tror at folk flest ikke evner å skille mellom russisk propaganda og faktabasert nyhetsformidling.

Det viser også at begeistringen for EU er så stor at partiet potensielt er villig til å overlate prinsipielle beslutninger til dekreter fremsatt av en union der vi ikke engang er medlem.

I forslaget heter det: «Høyre ønsker er en gjennomgang, på tvers av sektorer, av de ulike etatenes mandater, organisering og ressurser, med sikte på å oppnå bedre samhandling og koordinering og dermed mer effektiv og rettidig respons.» Eller sagt på en annen måte, en tilrettelegging for mer statlig sensur og informasjonskontroll.

Åpenhet og ytringsfrihet beskytter oss

Når frie demokratiske samfunn angripes av desinformasjon, er det åpenhet, ytringsfrihet og politisk diskurs som beskytter oss, og i et fritt samfunn bør all informasjon bli utfordret.

Dersom noen vil hevde at jorden er flat, er ikke dette en påstand som skal forbys. Men generell kunnskap gjør at en slik påstand på enkelt vis kan tilbakevises. I et åpent samfunn vil de aller fleste gjennomskue og ignorere nyhetsformidling fra russiske trollfabrikker.

I 1977 ble en gruppe nynazister nektet å demonstrere i byen Skokie i Illinois i USA. Bakgrunnen var at byen hadde en stor jødisk befolkning der mange var overlevende etter holocaust. Denne beslutningen opprørte den jødiske advokaten David Goldberger, som mente beslutningen brøt med USAs grunnleggende friheter. Goldberger tok saken helt til høyesterett og vant, noe som innebar at nazistene fikk marsjere og spre sitt hatefulle budskap.

45 år etter hendelsen forklarer Goldberger essensen i saken:

«Sentralt i vår forståelse var at dersom myndighetene kan sensurere ytringer fordi de er krenkende eller hatefulle, kan de i prinsippet sensurere alle ytringer de ikke liker.»

Avviser forslaget fra Høyre

Med andre ord, makten til å sensurere nazister inkluderer makten til å sensurere dissidenter av alle farger og hindre pressen i å publisere avsløringer og kritikk som de offisielle myndigheter stempler som falske nyheter.

Historien har lært oss at kontroll eller forbud mot ytringer er enhver autoritær leders fremste våpen. Det er oppsiktsvekkende at Høyre ønsker å åpne diktatorenes verktøykasse med mål om å bekjempe usann informasjon de ikke liker. Fremskrittspartiet ønsker ikke en debatt på slike premisser. Vi vil derfor avvise forslaget fra Høyre.