Nei, det er ikke tid for en ny EU-debatt

  • Marit Arnstad
  • Bengt Fasteraune
Gjennom å være selvstendige utenfor EU har vi en helt annen selvråderett enn med et medlemskap, skriver debattantene.

Nato-medlemskapet er vår store sikkerhetsgaranti.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tar i Aftenposten 27. mars opp sitt ønske om å melde Norge inn i EU. Om vi skal ta en full EU-debatt, må vi diskutere om vi skal gi fra oss nasjonal kontroll og selvråderett på avgjørende områder for norsk beredskap, trygghet og økonomisk utvikling.

Sikkerhetspolitikken må rendyrkes

Nato-medlemskapet er vår store sikkerhetsgaranti. Derfor er vi aktive i Nato. Vi sender soldater til Litauen. Vi tilrettelegger også for at Nato er aktive i Norge. Soldater fra store deler av alliansen deltar nå i øvelsen Cold Response her hjemme. Sikkerhetspolitikken må rendyrkes.

Euroen innføres nå som valuta hos alle nye EU-medlemmer. Det betyr at alle nye medlemmer mister den nasjonale styringen over pengepolitikken. Det er et sentralt virkemiddel for at nasjoner skal unngå for store opp- og nedturer. Det er noe eurokrisen i 2011 understreket.

Et medlemskap vil bety slutten for norsk kraftpolitikk. Vi vil få en felles kraftpolitikk med resten av EU. Vi mener denne politikken allerede har gått altfor langt. Det har vært med på å gi norske forbrukere og næringsliv skyhøye strømpriser.

Et EU-medlemskap vil bety slutten for norsk kraftpolitikk

Senterpartiet mener vi ikke bør bygge flere utenlandskabler. Vi må få mer kontroll over eksporten gjennom de eksisterende utenlandskablene. Slik kan vi bruke den norske kraften for å bygge arbeidsplasser, redusere klimagassutslippene og gi norske hjem rimelig kraft.

Vil risikere å miste råderett

Norge som del av et felles EU-hav vil trolig også være en konsekvens av et medlemskap. Spanske fiskere vil kunne fiske på lik linje med våre egne fiskere langs hele kysten. Vi vil også risikere å miste råderett over avgjørelser. Det ble nylig tatt en avgjørelse om å opprettholde fiskerisamarbeidet med Russland om forvaltningen av våre felles fiskebestander.

Konkurranse om volum og pris med et industrialisert landbruk lenger sør i Europa kan bli en konsekvens for det norske familieeide distriktslandbruket. En konsekvens av dette kan være ytterligere mindre drift av norsk matjord og lavere selvforsyningsgrad.

Gjennom å være selvstendige utenfor EU har vi en helt annen selvråderett enn med et medlemskap. Dette sammen med et klart nei-flertall på meningsmålingene viser at det ikke er tiden for en ny EU-debatt.