Debatt

Kort sagt, fredag 22. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens kortinnlegg.

Privatistordningen. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En usolidarisk løsning

Leder for Opptaksutvalget Marianne Aasen skriver i Aftenposten 17. juli at muligheten til å ta opp fag fra videregående bør begrenses.

Har man nøye vurdert konsekvensene av dette? Postkorona-kullene konkurrerer nå med koronakullet som har høyere snitt, fordi de slapp eksamen. For mange av disse er privatistordningen eneste løsning.

Opptaksutvalget argumenterer dessuten med at de fra rike familier kan betale seg vekk fra dårlig snitt. De mener at ordningen er ulikhetsskapende. Hva med heller å gjøre det gratis å ta opp fag – slik det var før?

Det som virkelig er ulikhetsskapende, er at elever fra fattige familier i mindre grad greier å oppnå like høye karakterer som de fra ressursrike familier. De ender fort opp med å betale skolepenger på private utdanninger som krever lavere snitt.

Utdanningssystemet er i ferd med å bli todelt. Det forfordeler ressurssterke familier og hindrer sosial mobilitet. Det å frata elever som behøver mer tid en ny sjanse, er usolidarisk og bringer oss nærmere et samfunn vi ikke vil ha.

Inger Anne Hovland, mor


Det må bli mindre «lønnsomt» å ta opp fag

Leder for Opptaksutvalget Marianne Aasen ga i Aftenposten 17. juli et innblikk i opptaksutvalgets arbeid. Mange elever må i dag ta opp fag som privatist for å komme inn på populære studier. Slik bør det ikke være. Utvalget bør foreslå tiltak som gjør det mindre «lønnsomt» å ta opp fag som privatist.

Samtidig må systemet gi muligheter til dem, som av ulike grunner, ikke får tatt ut potensialet sitt på videregående.

Men utvalget må også ta hensyn til hvordan opptaksordninger påvirker videregående opplæring.

Et rettferdig opptak til høyere utdanning betinger at karakterene i videregående er et pålitelig og rettferdig uttrykk for elevenes kvalifikasjoner. Men de siste årene har vi sett at standpunktkarakterene har økt markant. Denne utviklingen kan undergrave målet om rettferdige opptaksordninger.

Aasen foreslår også å innføre standardiserte opptaksprøver. Det mener jeg er å gå i feil retning. Generell studiekompetanse gir ungdom en bred faglig opplæring. Derfor kan ikke standardiserte tester erstatte generell studiekompetanse.

Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Marianne Aasen
  3. Eksamen