Valgfriheten i kommunene ser ut til å ha stagnert under regjeringen Solberg | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 Innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor generelt, og i kommunal sektor spesielt, har falt noe som andel av totale utgifter fra midten av 90-tallet og frem til i dag, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund, og spør: Hvor ble det av valgfriheten?

Det er kun ett område hvor det er svært utbredt å kjøpe tjenester fra private.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oppmerksomheten rundt valgfrihet, konkurranse og private aktører i kommunale tjenester er stor, men utbredelsen av slike løsninger ser ut til å ha stagnert under regjeringen Solberg.

I fjor høst kom By- og regionforskningsinstituttet NIBR med en ny utgave av rapporten Kommunal organisering. Rapporten ser blant annet på utbredelsen av konkurranseeksponering i norske kommuner, og har sammenlignbare tall tilbake til 2004.

Forrige utgave av rapporten fra 2012 viste en «kraftig økning i forekomst blant samtlige former for konkurranseeksponering fra 2008». Man skulle kanskje tro at denne utviklingen ville fortsette under en borgerlig regjering med stor tro på konkurranse og valgfrihet.

Slik har det ikke gått.

Reduksjon eller utflating

Ifølge rapporten fra 2016 er det på de fleste områder en reduksjon eller utflating i konkurranseeksponeringen, noe som ifølge rapporten «utgjør et klart brudd med tidligere utvikling».

• Antall kommuner som oppgir at de nå praktiserer konkurranseutsetting (anbud) på en eller flere oppgaver har bare økt marginalt, fra 275 i 2012 til 282 i 2016.

• Antall kommuner som oppgir at de nå har såkalt friere brukervalg i én eller flere tjenester har falt fra 170 til 145 i perioden.

Les også

Programutkastene til neste års stortingsvalg er klare: Mer til alt og alle

Hvis innslaget av private aktører allerede var stort innenfor mange områder, ville en utflating kanskje være å forvente, uansett om mange var mer positive til konkurranse. Men slik er det ikke.

Det eneste området hvor det er svært utbredt å kjøpe tjenester fra private, er veivedlikehold og snørydding.

74,4 prosent av kommunene kjøpte slike tjenester fra private i 2016. Det neste tjenesteområdet på listen er barnehager. 36,6 prosent av kommunene kjøpte slike tjenester fra private 2016 (og 6,9 prosent fra frivillige).

På mange områder er det forsvinnende få kommuner som faktisk bruker private aktører i tjenesteproduksjonen.

Kun 7,9 prosent av norske kommuner kjøpte for eksempel tjenester innen institusjonsbaserte omsorgstjenester fra private aktører i 2016, og kun 2,8 prosent fra frivillige. 8,2 prosent av kommunene kjøpte hjemmebaserte omsorgstjenester fra private, og 1,9 prosent fra frivillige.

Kommunestyrene følger ikke opp

NIBR-undersøkelsen sier selvsagt ikke alt om omfanget av innkjøp fra private aktører. Men omfanget i kroner og øre ser heller ikke ut til å ha økt. Tall fra SSB viser heller at innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor generelt, og i kommunal sektor spesielt, har falt noe som andel av totale utgifter fra midten av 90-tallet og frem til i dag.

Les også

Ideelle aktører bør ikke ha konkurransefordeler

En borgerlig regjering alene styrer ikke kommunenes valg innen konkurranseutsetting og valgfrihet. Men det kan være grunn til å spørre hvorfor det ser ut til at utviklingen har stanset opp. Og det kan være grunn til å spørre hvorfor mange kommunestyrer med borgerlig flertall ikke følger opp.

For borgerlige anlagte velgere med tro på det private initiativ, konkurransens fordeler og enkeltmenneskets rett til å bestemme i sitt eget liv, må det være lov å spørre: Hvor blir det av valgfriheten?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter