Enig med Bjartnes: Festningen til folket | Hanne Berg

 Det er Þnskelig at vi kan bruke Akershus festnings arealer bÄde ute og inne til mer publikumsrettet aktivitet.

Vi ser at det er muligheter for kulturell aktivitet, byutvikling og mer tilrettelegging for sivil bruk som vil styrke festningen over tid.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten stÄr for skribentens regning. Hvis du Þnsker Ä delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi har med stor interesse og begeistring lest Jon Bjartnes’ debattinnlegg om bruk av Akershus festning til sivil aktivitet. Dette er vi helt enig i.

Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk (NFV) forvalter Akershus festning. Det er Forsvarets hovedsete og landets nasjonalmonument, og har en lang og viktig historisk betydning.

Hanne Berg, festningsforvalter Akershus festning

NFV har ansvaret for forvaltning av eiendomsmassen, men i tillegg en oppgave med Ä legge til rette for offentlig bruk gjennom rekreasjon og opplevelser. Bjartnes er godt informert om de faktiske forhold pÄ festningen.

Avveiing sikkerhet/Ă„penhet

Det er en kontinuerlig avveiing mellom Forsvarets og samfunnets behov for sikkerhet og behovet for Äpenhet og offentlig bruk. Det er Þnskelig at vi kan bruke arealene bÄde ute og inne til mer publikumsrettet aktivitet, men det er likevel mye Ä oppleve her pÄ festningen.

Vi har en spennende historieformidling fra museene, fra besÞkssenteret og omvisningene pÄ Akershus slott. I tillegg har vi Stabsmusikken med sine konserter og parader. Det var en million besÞkende pÄ festningen i 2016, og vi Þnsker stadig flere velkommen.

Kulturscene og kafé

Det vil komme mer aktivitet i omrÄdet. NÄ har Oslo kommune kjÞpt Myntgt. 2-kvartalet, som vil Äpne for skole. Forsvarsbygg vil legge renseanlegget ut i markedet, med hÄp om at dette kan vÊre interessant for publikumsrettet, sivil virksomhet.

Festningen restaurant har vÊrt en suksess, og vi arbeider med lansering av HÞymagasinet pÄ Nye Tennalje som en ny kulturscene og kafé vÄren 2018.

Kulturaksen

Akershus festning ligger strategisk plassert mellom Den Norske Opera/BjÞrvika og Tjuvholmen/Filipstad-omrÄdet og vil vÊre en viktig del av kulturaksen som vil involvere nye Nasjonalmuseet og Oslo Konserthus. Vi ser at det er muligheter for kulturell aktivitet, byutvikling og mer tilrettelegging for sivil bruk som vil styrke festningen over tid.

Det er viktig Ä legge til rette for stÞrre Äpenhet og mer aktivitet, og det er noe bÄde kommandantskapet og festningsforvalter pÄ Akershus festning jobber med.

FÞlg og delta i debattene hos Aftenposten meninger pÄ Facebook og Twitter.