Debatt

Enig med Bjartnes: Festningen til folket | Hanne Berg

  • Hanne Berg, festningsforvalter Akershus festning
Det er ønskelig at vi kan bruke Akershus festnings arealer både ute og inne til mer publikumsrettet aktivitet.

Vi ser at det er muligheter for kulturell aktivitet, byutvikling og mer tilrettelegging for sivil bruk som vil styrke festningen over tid.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi har med stor interesse og begeistring lest Jon Bjartnes’ debattinnlegg om bruk av Akershus festning til sivil aktivitet. Dette er vi helt enig i.

Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk (NFV) forvalter Akershus festning. Det er Forsvarets hovedsete og landets nasjonalmonument, og har en lang og viktig historisk betydning.

Hanne Berg, festningsforvalter Akershus festning

NFV har ansvaret for forvaltning av eiendomsmassen, men i tillegg en oppgave med å legge til rette for offentlig bruk gjennom rekreasjon og opplevelser. Bjartnes er godt informert om de faktiske forhold på festningen.

Avveiing sikkerhet/åpenhet

Det er en kontinuerlig avveiing mellom Forsvarets og samfunnets behov for sikkerhet og behovet for åpenhet og offentlig bruk. Det er ønskelig at vi kan bruke arealene både ute og inne til mer publikumsrettet aktivitet, men det er likevel mye å oppleve her på festningen.

Vi har en spennende historieformidling fra museene, fra besøkssenteret og omvisningene på Akershus slott. I tillegg har vi Stabsmusikken med sine konserter og parader. Det var en million besøkende på festningen i 2016, og vi ønsker stadig flere velkommen.

Kulturscene og kafé

Det vil komme mer aktivitet i området. Nå har Oslo kommune kjøpt Myntgt. 2-kvartalet, som vil åpne for skole. Forsvarsbygg vil legge renseanlegget ut i markedet, med håp om at dette kan være interessant for publikumsrettet, sivil virksomhet.

  • Akershus festning er fredet. Men det skjedde først i 2014

Festningen restaurant har vært en suksess, og vi arbeider med lansering av Høymagasinet på Nye Tennalje som en ny kulturscene og kafé våren 2018.

Kulturaksen

Akershus festning ligger strategisk plassert mellom Den Norske Opera/Bjørvika og Tjuvholmen/Filipstad-området og vil være en viktig del av kulturaksen som vil involvere nye Nasjonalmuseet og Oslo Konserthus. Vi ser at det er muligheter for kulturell aktivitet, byutvikling og mer tilrettelegging for sivil bruk som vil styrke festningen over tid.

Det er viktig å legge til rette for større åpenhet og mer aktivitet, og det er noe både kommandantskapet og festningsforvalter på Akershus festning jobber med.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Forsvarsbygg
  2. Byutvikling
  3. Oslo
  4. Debatt