Debatt

Hjelp til ungdom som ruser seg, slår og stjeler - bare ikke i Oslo | Jørgen Flor og Åsmund Sveinsson

 • Jørgen Flor og Åsmund Sveinsson, begge psykologer og MST-terapeuter

En reetablering av et hjemmebasert tilbud ville gitt barnevernstjenesten i Oslo verktøy til å hjelpe ungdommer som slår, stjeler og stikker av, skriver Jørgen Flor og Åsmund Sveinsson som begge arbeider i barnevernet Foto: ruigsantos / Shutterstock e-mail

Postnummeret ditt avgjør hvilken hjelp du får. For fem år siden ble et hjemmebasert tilbud til ungdom lagt ned i hovedstaden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En anonym mor forteller i Aftenposten 5. april hvordan hennes sønn er i ferd med å ødelegge livet sitt med aggresjon, rus og kriminalitet. Det er vondt å lese hvordan moren gang på gang setter sin lit til hjelpeapparatet, uten å få hjelp som virker. Enda vondere er det å lese når vi vet at det faktisk finnes tilbud skreddersydd for problematikken moren beskriver. Bare ikke i Oslo.

Åsmund Sveinsson

Vi jobber daglig med ungdommer som denne morens sønn. Hennes modige fortelling kunne vært en henvisning til vårt team. Beskrivelsen av familiens resignasjon, fortvilelsen over brutte løfter og avmakten ved å se sitt eget barn ødelegge livet sitt kunne vært hentet fra vårt første møte i en ny sak. Hadde hun søkt hjelp for fem år siden, kunne vi ha hjulpet. I dag finnes ikke lengre et slikt spesialisert, hjemmebasert tilbud i landets største by.

Jørgen Flor

Samarbeid og systemtenkning

Moren beskriver hvordan familien er blitt kasteball mellom helsevesen, barnevern og politi. Det kunne vært unngått om noen forsto guttens adferdsproblemer som symptomer på at noe er galt, at familien behøver hjelp og at den hjelpen ikke ble institusjon og politi.

Les bekymringsmelding om barnevernet:

Les også

Fagfolk melder bekymring om barnevernet

Les også

Motstanden i barnevernet | Anne-Kristin Brigtsen

Vårt analysearbeid foregår sammen med familien, skole, politi og nettverk for å identifisere hvorfor det har gått galt. Vi finner at ungdommer ofte har venner eller tilknytning til miljø hvor det er positive holdninger til rus og kriminalitet. Samtidig opplever de lite mestring på viktige arenaer som skole og fritid.

Ingen av ungdommene vi har møtt ble født kriminelle eller dyssosiale.

Derfor forsøker vi heller ikke å «fikse» dem i en-til-en-terapi. I stedet får familien og omgivelsene veiledning og støtte slik at de selv kan snu den negative spiralen. Det krever nøye planlegging og systematisk, tålmodig arbeid fra alle omkring. Derfor er vårt team av psykologer tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året.

Barnevernet er også kunnskap og kvalitet

Barnevernet har ikke stor tillit i befolkningen. I oppsummeringen av debattåret 2016 spør Filip Rygg hvorfor så mange oppegående mennesker orker å jobbe i barnevernet.

Det er et betimelig spørsmål når vi leser morens frustrasjon. De fremstår vingeklippet og handlingslammet, skriver hun om våre kolleger.

Uten riktig verktøy i verktøykassen er det ikke rart hvis moren har rett i nettopp dette.

Slike alvorlige saker krever spesialiserte tilbud, forankret i forskning og fulgt opp av omfattende kvalitetssikring.

Dette gir faglig trygghet og inspirerte oss til å velge nettopp barnevernet som vår første arbeidsplass.

Vår optimisme er dessverre til liten praktisk nytte for familien.
Morens appell går med rette til byrådet i Oslo. De la ned et slikt tilbud for få år siden. Samtidig har femten andre fylker implementert 21 slike team. Nok en gang avgjør postnummeret ditt hvilken hjelp du får. En reetablering ville gitt barnevernstjenesten i Oslo verktøy til å hjelpe ungdommer som slår, stjeler og stikker av.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

 1. Les også

  Politikerne står feigt i skyggen når barnevernet er skyteskive | Mimmi Kvisvik og Elisabeth Gording Stang

Les mer om

 1. Barnevern
 2. Rus
 3. Krim
 4. Oslo

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Det er et stort paradoks i at familier i Oslo ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet for ungdom med alvorlige rusproblemer som familier ellers i landet.

 2. DEBATT

  Er dette hjelpen «anonym mor» får til sin rusavhengige sønn?

 3. NORGE

  Fagfolk kritiserer Oslo kommune: Unge med atferdsvansker får ikke samme hjelp av spesialteam som i resten av landet

 4. DEBATT

  Aina Stenersen (FrP) : Et dårlig svar om barnevern, Inga Marte Thorkildsen

 5. NORGE

  Barnevernslederne i Oslo ville ta i bruk velprøvd metode for ungdom med adferdsproblemer. De fikk nei fra kommuneledelsen.

 6. DEBATT

  Vi trenger et systemskifte for barns trygghet