Integrering: Mitt syn fra bakken

  • Nesteren Hasani, rettssosiolog

Suksessfull integrering er avhengig av at majoritetsbefolkningen strekker ut en hånd og inkluderer minoritetene i fellesskapet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi er ikke dyr som skal temmes. Vi er mennesker med følelser og intelligens, og som må få muligheter. Mangel på muligheter fører til at folk faller ut av samfunnet og ikke integreres.

Konkrete muligheter

Lars Akerhaug skriver i Dagbladet 1. mars at vi bør vite mer om hvordan innvandringsgrupper blir integrert i det norske samfunn, og at Brochmann II-utvalget ikke hadde som mål å gjøre forskjell på de brune og hvite.

Istedenfor å redegjøre for situasjonen med et overordnet blikk på hvordan innvandringsgrupper blir integrert, bør vi fokusere på å utrede hvilke konkrete muligheter som er tilgjengelig for at innvandrere kan integreres: Jobber systemet for eller imot dem?

I Aftenposten 21. februar påpeker Bjørn Stærk at Brochmann II-rapporten skaper forvirring, og han fremlegger flere utilsiktede hindringer som innvandrere møter. Her viser han at systemet jobber mot innvandrere.

Liten styringskraft

Innvandrere er en minoritet med liten styringskraft over egen tilværelse og fremtid. Det sier seg selv at en nyankommet flyktning fra Syria, uten penger, ikke kan etablere seg på beste vestkant. Innvandrere flytter til områder der pengene strekker til. I Oslo vil det være i de billigere bydelene.

Nesteren Hasani

Sosial mobilitet er en sjelden sjanse for førstegenerasjons innvandrere. Når en familie har bosatt seg i en fattig bydel, blir de oftest værende. Barna deres går på dårligere skoler, og dette har konsekvenser – som dårligere sysselsetting og mer fattigdom.

Sosiolekt og etnolekt

Selv er jeg oppvokst i Norge, i bydel Alna i Oslo, og har innvandrerbakgrunn. Til stadighet kom følelsen av at systemet jobbet mot meg. Jeg snakket flytende norsk, men ofte forsto jeg ikke innholdet i det som ble drøftet på skolen, og jeg slet med å nyansere språket mitt. Jeg ble påvirket av bydelens sosiolekt og mine foreldres etnolekt (norsk som tales på fremmedspråklig bakgrunn, red.anm.språkrådet). Det gikk utover skoleresultatene mine.

Suksessfull integrering må starte med barna.

Jeg kunne heller ikke delta i de sosiale aktiviteter jeg ønsket, slik som ballett og sang. Det hadde vi ikke råd til. Dermed var min oppslutning av kultur annerledes enn andre.

Høy avkastning

I sine dissenser sier Asle Toje at for å få en vellykket integrering, må det stilles flere krav til innvandrere om å tilegne seg norsk kultur og norske verdier. Han tar feil.

Mangel på sosiale og økonomiske muligheter hindrer integrering og skaper forskjellig verdi- og kultursammensetning samt referansepunkter. Innvandreres situasjon må forsterkes gjennom bedre sosialisering, økonomi, utdanning og oppvekststed. Den investeringen vil gi høy avkastning for landets velferdsregime i fremtiden.

Hele meg

Suksessfull integrering er helt avhengig av sosial interaksjon mellom mennesker. Byrden for integrering kan ikke utelukkende bli lagt på innvandrere. Majoritetsbefolkningen må strekke ut en hånd til minoritetene og inkludere dem i fellesskapet.

Dette har jeg personlig erfaring med. Jeg bodde noen måneder i Quito, Ecuador, der jeg jobbet i en organisasjon og var utplassert i en barnehage. I deres øyene oppførte jeg meg nok snålt, ettersom jeg hadde en annen kultur. Likevel ble jeg invitert på middager, fester og jentekvelder. Hele meg ble inkludert, og slik ble jeg integrert.


Her kan du lese mer om innvandrere og integrering i Aftenposten:

Listhaug får Brochmann-rapport om innvandring og konsekvensene for velferds-Norge.

Asle Toje: Etniske nordmenn en minoritet i fremtiden.

10 bud for en ny norsk integreringspolitikk.

Amal Aden truet etter innlegg om integrering.