Debatt

Sykepleiermangelen kan løses - kutt ned på notatene | Torkel Steen

  • Torkel Steen, sykehuslege
Dagens sykehusjournaler er stappfulle av sykepleiernotater, skriver innleggsforfatteren.

Et effektivt strakstiltak mot sykepleiermangel er å befri sykepleierne fra mye overflødig notatskriving.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten skriver om sykepleiermangel. Det må utdannes flere og de må lønnes bedre, heter det, fra blant annet Sykepleierforbundet. Etter snart 30 år som sykehuslege, ser jeg en annen løsning.

  • Sykepleiermangel: En lenge varslet krise

Dagens sykehusjournaler er stappfulle av sykepleiernotater. Det føres ett notat pr. pasient pr. vakt, dvs. tre pr. døgn, uansett. I tillegg skrives «samhandlingsnotater», «pleieplaner», «vurdering av fallrisiko» og utallige andre typer notater med byråkratiske overtoner og høyst varierende relevans. Alt fra avføringsvaner, livssyn, seksuell legning og funksjon, påkledningsevne, hygiene osv. skal vurderes og noteres, uansett.

Innholdsløse notater

For alvorlig syke, og på pasienter med sammensatte problemer, er dette antagelig nyttig. Det er selvsagt også behov for notater når problemer oppstår eller spesielle observasjoner gjøres.

Men svært mange av notatene fremstår som innholdsløse. Ofte er de lange, omstendelige gjengivelser av undersøkelsesresultater og legevurderinger som uansett er presist dokumentert på annen måte. For stabile pasienter, og oppegående, velfungerende pasienter som for eksempel observeres ett døgn etter et elektivt, ukomplisert inngrep, fremstår det meste av dette som overflødig.

Tar stor del av sykepleiernes tid

At det fyller journalen med «spam», som gjør det krevende å finne relevant informasjon, er alvorlig i seg selv. Poenget her er at det tar en stor del av sykepleiernes tid.

Et effektivt strakstiltak mot sykepleiermangel er å befri sykepleierne fra den pseudodokumentasjonen som nå konsumerer mye av arbeidsdagen. Det er umiddelbart gjennomførbart, ville avhjelpe sykepleiermangelen og gi store besparelser.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Norsk Sykepleierforbund