Debatt

Menn som meg må tvinges til å ta pappaperm | Abid Raja

 • Abid Raja
  Abid Raja
  Stortingsrepresentant (V) og forfatter
Jeg tror at for menn som meg, som har en spennende karrière og mange tidkrevende fritidsinteresser, er det lett å overlate for mye av barneoppdragelsen til kona, skriver Abid Raja.

Jeg mener at foreldrepermisjonen bør deles i tre like deler: én til mor, én til far og én del som kan deles slik familien ønsker det.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

På en dag som denne må vi huske at vi de siste tiårene i Norge har gjort store fremskritt i likestillingspolitikken.

Menn er mer involvert i barneoppdragelsen, de tar større ansvar i hjemmet og bidrar til at kvinner får større frihet til å ha en karrière også etter at de har fått barn.

Kvinners yrkesdeltagelse er en av de viktigste forutsetningene for økonomisk velstand i Norge, enda viktigere enn oljerikdommen vi har funnet.

Likevel er vi ikke i mål.

Det er fremdeles for store forskjeller i yrkesdeltagelse mellom menn og kvinner, og fordelingen av foreldrepermisjonen er en del av årsaken.

Ti uker og ikke mer

Jeg har selv hatt pappaperm med alle mine egne barn.

Jeg ser tilbake på disse månedene som en utrolig lykkelig tid i livet som utvilsomt brakte meg nærmere barna mine, både emosjonelt og i alle de praktiske gjøremålene i hverdagen som småbarn bringer med seg.

Jeg ville aldri vært pappapermen foruten.

Abid Raja.

Samtidig må jeg være så ærlig å si at dersom det bare var ti uker som var forbeholdt far da jeg hadde perm, er det ganske sannsynlig at jeg hadde blitt enig med kona om at jeg skulle ta de ti ukene og ikke noe mer.

Effekten blir dårligere likestilling

For det er i familien de viktige forhandlingene om fordeling av permisjonen skjer i dag.

Mange kvinner vil – forståelig nok – ha mest mulig tid med barna selv. For pappaene er det ofte lett å si seg fornøyd med det man har krav og plikt til å ta, uten å forsøke å «ta» mer av mammas andel enn loven tilsier.

At hver enkelt mamma og pappa tar slike valg for seg selv og familien, er ikke så rart, men effekten blir dårligere likestilling.

Det blir lettere for sjefen til pappa å si at han må komme tilbake på jobb så fort som mulig når han vet at det sitter en mamma hjemme som gjerne tar så mye perm som mulig.

Og det blir lettere for pappa å gi etter for sjefens verbale og ikke-verbale krav når han vet at det er dét mamma egentlig helst vil han skal gjøre.

Likestilling er viktig frihetskamp

Likestilling er vår tids viktigste frihetskamp.

Kvinners frihet til å ta mesteparten av foreldrepermisjonen og menns frihet til å ta så lite som mulig av den går på bekostning av likestillingen og dermed friheten i samfunnet.

Derfor mener jeg det liberale svaret når det kommer til fordeling av foreldrepermisjonen, er at menn og kvinner får en tilnærmet lik andel som er forbeholdt hver av dem, selvfølgelig med hensyn til kvinnenes helsemessige behov.

Jo lenger permisjon kvinner tar, jo lenger kan veien tilbake til arbeidslivet bli.

Mødre må være villig til å gi fra seg litt av det godet foreldrepermisjonen er, til fordel for egen likestilling og pappas tilknytning til egne barn

Kvinner jobber i dag mye mer deltid enn menn og er fremdeles underrepresentert i nesten alle typer lederstillinger.

Hvis mamma og pappa tar like mye ansvar hjemme, er det ikke noen grunn til at mamma skal være den som må ofre mest karrièremessig.

Bør dele permisjonen i tre

Det er mulig jeg tar feil, men jeg tror at for menn som meg, som haren spennende karrière og mange tidkrevende fritidsinteresser, er det lett å overlate for mye av barneoppdragelsen til kona. Og hun tar gjerne ansvaret på seg.

Men det er ikke i samfunnets interesse at vi lar meg gjøre det.

Det er alltid to personer som står sammen om å bli foreldre, og de to bør dele på både ansvaret og gleden det bringer med seg.

Ikke nødvendigvis helt likt, men likere enn i dag.

For selv om det er enkelt for menn som meg å ta det ansvaret jeg må ta, men ikke noe mer, ønsker jeg å bidra mye mer enn jeg må.

Jeg trenger bare ett lite, ekstra dytt i riktig retning.

Jeg mener derfor at foreldrepermisjonen bør deles i tre like deler: én til mor, én til far og én del som kan deles slik familien ønsker det.

Det er alltid to personer som står sammen om å bli foreldre, og de to bør dele på både ansvaret og gleden det bringer med seg

Mødre må være villig til å gi fra seg litt av det godet foreldrepermisjonen er, til fordel for egen likestilling og pappas tilknytning til egne barn.

Det vil gi mange et bedre familieliv, barna en bedre oppvekst og gjøre samfunnet mer likestilt, slik at vi på sikt kan bli kvitt de urettferdige forskjellene som fortsatt finnes.

De som mangler grunnleggende rettigheter

Og – for å nevne også et annet tema på en dag som denne. Selv om Norge er blant de mest likestilte land i verden, må vi ikke glemme de søstre blant oss som fremdeles mangler grunnleggende rettigheter.

For innvandrerkvinnen kan det være retten til selvbestemt ekteskap, valg av klesplagg, fritidsaktiviteter, retten til å velge egen utdanning, livsstil og venner, samt unngå kjønnslemlestelse, vold og undertrykkelse.

Jo, har vi fått til mye i Norge, men fremdeles gjenstår mye, og for våre søstre som er av utenlandsk opprinnelse, især fra muslimske land, har likestillingskampen så vidt startet. Vi har mye å gjøre.

Gratulerer med dagen!


På Twitter: @abidraja

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer om kvinnedagen? Her er noen forslag til deg:

Les også

 1. Så lenge en kvinne tjener 85 øre for hver krone en mann tjener, er ikke Norge likestilt

 2. Der mennesker har det vondt, har kvinner det verst

 3. Hva vil Listhaug konkret gjøre for å støtte minoritetskvinners frigjøringskamp?

 4. «Du trenger ikke å ta av deg hijaben for å snakke om likestilling»

 5. «Jeg ble rådet til aldri å bruke ordet ambisiøs i en jobbsøknad, heller ydmyk og samarbeidsvillig»

Les mer om

 1. 8 mars-debatt
 2. Debatt