Debatt

Offentlige anskaffelser: Hvem som kjøper, hva som kjøpes og hvem som selger, finnes det ingen samlet oversikt over | Tore Frellumstad

  • Tore Frellumstad
    Tore Frellumstad
    Advokat, Abelia
For næringslivet er det svært viktig å kjenne til omfanget av anskaffelser innenfor ulike områder, skriver Tore Frellumstad (bildet).

I Norge er den samlede oversikten over offentlige anskaffelser begrenset til statsforvaltningen utenom Forsvaret.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Det offentlige kjøpte i 2018 varer og tjenester for tilsammen 564 milliarder kroner.

Men hvem som kjøper, hva som kjøpes og hvem som selger, finnes det ingen samlet oversikt over, til tross for at det utgjør en sjettedel av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Sverige la frem statistikk

Den svenske Upphandlingsmyndigheten la nettopp frem statistikk for 2018. Det ble gjennomført 18.522 anskaffelser for tilsammen 700 milliarder svenske kroner. De fleste anskaffelsene har en varighet på tre til fire år, og i gjennomsnitt er det 4,3 tilbydere. Bygg og anlegg utgjør den største delen av anskaffelsene med 37 prosent.

Den typiske leverandøren er et aksjeselskap med færre enn 50 ansatte. 76 prosent av tilbudene kom fra små og mellomstore bedrifter, og 4 prosent av tilbudene kom fra store bedrifter. Bare halvparten av kontraktene tildeles små og mellomstore bedrifter fordi store selskaper leverer betydelig flere tilbud. 1 prosent av tilbyderne er ideelle organisasjoner.

Mer enn halvparten av alle utlyste anskaffelser ender med at det ikke inngås kontrakt. Resultatet av innkjøpsprosessen er mislykket, og betydelige ressurser bortkastet.

Les også

Fjellinjen-direktør går av etter at kritikkverdige forhold er avdekket. Får med seg 1,4 millioner i etterlønn.

I Norge er den samlede oversikten over offentlige anskaffelser begrenset til statsforvaltningen utenom Forsvaret. Når heller ikke helsesektoren, statens direkte økonomisk engasjement i oljesektoren, høyskoler og universiteter og andre statlige foretak er omfattet, står man igjen med bare 20 prosent av det totale omfanget. Resten vet man altfor lite om.

Umulig å følge med

Regjeringen mener at anskaffelser er et viktig virkemiddel for å bidra til utvikling av næringslivet, innovasjon og effektivisering. Offentlige anskaffelser skal også løse viktige samfunnsoppgaver.

Men uten en fullstendig oversikt er det umulig å følge med på om oppdragsgivere stiller riktige krav i anskaffelsene til eksempelvis miljø og innovasjon.

For næringslivet er det svært viktig å kjenne til omfanget av anskaffelser innenfor ulike områder. Det samme gjelder kjennskap til anskaffelsesprosedyrer, krav og kriterier samt kontraktsvilkår. Informasjonen bidrar til bedre konkurranse.

For de offentlige oppdragsgiverne vil en oversikt for det første vise om og i hvilken grad markedet fungerer som ønsket. Svak konkurranse kan bety at oppdragsgiver må redusere eller utvide størrelsen på kontraktene, åpne opp for alternative løsninger eller endre kontraktsvilkår.

Bedre beslutningsgrunnlag

Kunnskap og oversikt gir bedre beslutningsgrunnlag når fellesskapets penger skal brukes.

Churchill sa riktignok at man bare kan ha tiltro til en statistikk når man selv har forfalsket den. Men da har man i det minste et utgangspunkt.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. BNP
  2. Offentlig innsyn
  3. Åpenhet