Debatt

Kort sagt, onsdag 21. august

  • Debattredaksjonen

Værested for rusavhengige. Utdanning for fremtiden. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

På tide med værested for rusavhengige!

Rusavhengige i Oslo har i flere år blitt jaget, flyttet og straffet av myndighetene. Det har skapt utrygge byområder og gjort at rusavhengige føler seg uvelkomne, et forsterket utenforskap. De skal vekk, men uten å tilbys et sted å gå til.

I 2011 ble miljøet jaget fra Jernbanetorget. Situasjonen var kritisk. Med ansamlinger, kriminalitet, opplevd utrygghet og mange overdoser. Politiet gikk på med bortvisninger, bøteleggelser og arrestasjoner.

Åtte år etter er situasjonen uendret, men flyttet til området rundt Storgata og langs Akerselva. Ikke siden 2010 har det vært så mange personer i de åpne rusmiljøene, lavterskeltiltakene har sprengt kapasitet og rekrutteringen øker.

I Aarhus i Danmark har kommunen, politiet og næringslivet gått sammen og tildelt et avgrenset uteområde for rusmiljøet. Også Bergen oppretter i disse dager et slikt sted.

Bystyrerepresentantene Aina Stenersen (Frp) og Julianne Ferskaug (V) har levert et forslag til bystyret om at Oslo skal gjøre det samme. Vi håper byrådet nå vil lytte, og at vi kan få på plass et værested raskest mulig.

Arild Knutsen, leder, Foreningen for human narkotikapolitikk, Aina Stenersen (Frp) og Julianne Ferskaug (V)


Vi utdanner for et samfunn og arbeidsliv i endring

Trond Blindheim og Thor Øivind Jensen tar i Aftenposten 13. august til orde for at arbeidslivets behov direkte skal definere universitetenes aktiviteter. Forslagene er illevarslende.

Universitetet i Oslo har lenge satset tungt på arbeidslivsrelevans i de humanistiske utdanningene. Undersøkelser viser at flere enn på lenge er i jobb raskt, og at de har hatt høy lønnsvekst.

Studiene Blindheim og Jensen kaller «teoretiske og svevende», gir kompetanser Holdenutvalget peker på som avgjørende for fremtidens arbeidsliv: Kompleks problemløsning, kritisk tenkning, solid dybdekunnskap og evne til å arbeide på tvers.

Vi utdanner til et arbeidsliv i sterk endring. Det er for enkelt å si at vi skal utdanne ut fra arbeidsmarkedets nåværende behov. Vi utdanner for jobber som ennå ikke eksisterer. Skal vi løse de store samfunnsutfordringene, er det behov for samarbeid og bidrag fra alle fagområder. Kunnskap om språk og kultur er avgjørende for å forstå nåtiden og møte fremtidens utfordringer. Når ny teknologi utvikles, må vi ha kunnskap om hva det gjør med oss som mennesker og samfunn.

Å redusere støtte til de utdanningene som ikke er blant de mest populære er et direkte inngrep i den akademiske friheten. En slik instrumentell markedstankegang vil ikke tjene samfunnet på lang sikt.

Svein Stølen, rektor, Gro Bjørnerud Mo, prorektor, og Frode Helland, dekan ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Narkotikapolitikk