Lightning Process er selvhjelp, ikke behandling | Kristin Blaker

  • Kristin Blaker
Kristin Blaker poengterer at Lightening Process ikke er en behandling, men et selvhjelpskurs.

Det var en gledens dag da den første randomiserte kontrollerte studien av effekten av Lightening Process ble publisert.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Svar på innlegget «Skylder på pasientene» av Nina E. Steinkopf, ME-pasient, publisert i papirutgaven fredag 12. april

Lightning Process (LP) er et kurs over tre dager med undervisning i enkel psykologi og stressfysiologi. I tillegg er det opplæring i noen ganske enkle teknikker for å kunne påvirke tanker, følelser og kroppslige signaler.

Et selvhjelpskurs

Kurset er ingen behandling for noen sykdom, men det er et selvhjelpskurs for motiverte personer som har lyst til å lære mer om samspillet mellom hode og kropp. Det er altså mental trening satt i system, og det å delta på kurset er litt som å få sin egen mentale PT (personlig trener).

De siste ti årene har flere tusen nordmenn valgt å delta på kurs i Lightning Process. De fleste har hatt utfordringer knyttet til stress, utmattelse, smerter, uro eller nedstemthet. Men det jobbes også med selvfølelse, selvtillit og ikke minst: selvinnsikt.

Erfaringene etter kurset har vist et bredt spekter, fra raske tilfriskningshistorier etter langvarig sengeleie, omtalt i mediene, til mindre gode erfaringer, ofte presentert på ME-blogger. Intern evaluering av flere hundre kursdeltagere har vist at ni av ti personer som deltar på kurset, anbefaler det til andre, også ett år etter deltagelse.

En gledens dag

Det har likevel vært knyttet en viss usikkerhet til effekten av Lightning Process. Det var derfor en gledens dag da den første randomiserte kontrollerte studien, selve gullstandarden innen forskning, ble publisert i et internasjonalt anerkjent vitenskapelig tidsskrift i januar i fjor.

Studien ble utført innenfor det offentlige helsevesenet i England og omfattet 100 ungdommer med CFS/ME. Resultatene fra studien viste følgende: De som deltok på kurs i Lightning Process i tillegg til å motta spesialistbehandling, hadde signifikant bedre effekt enn dem som kun fikk spesialistbehandling. Viktigst av alt, studien viste ingen alvorlige bivirkninger.

Et solid grunnlag

Denne studien legger et solid grunnlag for å gjøre en tilsvarende studie på voksne. Og for dem som måtte bli nysgjerrige: Hele kursinnholdet kom ut i bokform i 2013, så det er lett å lese seg opp både på teorier og metoder i LP-kurset. Mange velger likevel å delta på kurset for å få personlig veiledning med seks måneders oppfølging i etterkant.

Tidligere innlegg i debatten: