Debatt

Helsepersonell bør ikke tvangsvaksineres | Marius Asplin

  • Marius Asplin
    Lege

Hva årevis med vaksinering mot forskjellige varianter av influensavirus betyr for en persons generelle immunkompetanse, vet man ikke noe sikkert om, skriver lege Marius Asplin. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det går et skarpt skille mellom anbefaling og tvang. Her trår man over en alvorlig grense.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell for å redusere smitterisiko for pasienter er kontroversielt med lite kunnskapsgrunnlag og mye følelser.

Debatten i mediene blir ofte ensidig og unyansert. Aftenpostens helseredaksjon er intet unntak.

Problemstillingen ble på nytt aktualisert i avisens førstesideoppslag 13. april og føyer seg pent inn i vinterens stadige innspill med krav om pålagt vaksinasjon av helsepersonell mot sesonginfluensa.

Vaksine kan gi falsk trygghet

Noen momenter i denne debatten har så langt manglet. Det er vanskelig å vise sikker helsegevinst for pasienter ved å vaksinere personalet. En Cochrane-analyse fra 2013 kunne ikke påvise mindre smitterisiko til pasienter over 60 år der personalet var vaksinert. Vanlige hygienetiltak synes derfor så langt å være tilstrekkelige.

Vaksinasjon mot sesonginfluensa gir ikke full beskyttelse. Gjennomsnittlig beskyttelse er anslått mellom 60-70 prosent.

Vaksinasjon kan derfor gi en falsk trygghet med større smitterisiko av pasient dersom vaksinert helsepersonell slapper av på vanlige forholdsregler.

Gjennomgått naturlig infeksjon antas å gi bredere og lengre beskyttelse mot senere lignende infeksjoner sammenlignet med vaksine-indusert immunisering, noe som faktisk også nevnes i Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder 2017.

Det kan derfor være gunstig for ellers friske å få en naturlig influensasykdom en gang i blant.

Smitten er ofte ikke kjent

Hva årevis med vaksinering mot forskjellige varianter av influensavirus betyr for en persons generelle immunkompetanse, vet man ikke noe sikkert om.

Vil den naturlige cellulære immunresponsen fungere optimalt dersom det oppstår en virusvariant som våre vaksinemyndigheter ikke har forutsett?

Helsepersonell utsetter seg selv for en ikke ubetydelig smitterisiko når de behandler pasienter med alvorlige infeksjoner.

Bedre beskyttelse kan oppnås ved vaksinering dersom smitten er kjent. Ofte er den ikke det. Beskyldning om at man uvaksinert er usolidarisk med risikoutsatte pasienter synes derfor litt urettferdig og korttenkt.

Alvorlige bivirkninger

Vaksine kan hos enkelte utløse svært alvorlige bivirkninger, for eksempel narkolepsi etter svineinfluensavaksinen. Dersom arbeidsgiver skal pålegge friske ansatte vaksinering utenfor indikasjon, påtar de seg et betydelig ansvar. Nytteeffekten av årlig vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa synes ikke tilstrekkelig dokumentert hverken på kort eller lang sikt.

Jeg håper politikere og helsemyndigheter besinner seg. Det går et skarpt skille mellom anbefaling og tvang. Her trår man over en alvorlig grense.

Les også

Aftenposten mener: Kravet om vaksine må styrkes

Les også

Ingeborg Senneset: Obligatorisk vaksine for helsepersonell er i dag en kontrovers. I morgen vil det være en selvfølge.

Les også

Preben Aavitsland: Meslinger! Det er alarm!


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Tvangsbehandling
  2. Vaksine
  3. Helsepolitikk