Debatt

Er ny E18 egentlig et kollektivprosjekt? | Njål Nore

 • Njål Nore
  Njål Nore
  Transportplanlegger

Ny E18 med separat bussvei forbi Syverstad i Asker. Foto: Statens vegvesen

I regjeringens forslag fremstår ny E18 som et kollektivprosjekt. Dette er misvisende. Konseptet faller gjennom på en rekke punkter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bussveien dukket opp etter at man valgte en løsning for E18 der det ikke var plass for bussene. For at ekspressbussene ikke skulle tape mye tid, ble den planlagt som et «lukket system» (som for tog og T-bane) med fartsgrense 70–80 km/t og færrest mulig kryssinger av veier og fotgjengere. Å kombinere ekspressbusser og lokale linjer i et felles opplegg byr på utfordringer:

Ekspressbussene utgjør den største reisestrømmen med buss i rush og frakter arbeidstagere fra Hønefoss, Slemmestad, m.fl. til Oslo. Disse har i dag god fremkommelighet i kollektivfelt inn mot Oslo, men stanger i bilkøer på vei ut om ettermiddagen.

Bussveien, som ligger i regjeringens forslag, er en nest beste løsning som gir god fremkommelighet, men redusert hastighet sammenlignet med en løsning hvor de hadde fulgt E18.

Njål Nore er transportplanlegger. Foto: Privat

Strekningen Holmen-Sandvika

Langdistansebussene fra Valdres, Notodden, m.fl. har jevn trafikk hele dagen, totalt ca. fem avganger pr. time og retning. Tre-fire minutters økt reisetid ved å følge bussveien utgjør ikke så mye av bussenes samlede reisetid, og bussveien vil gi dem en kobling mot Asker sentrum og Sandvika som de ikke har i dag, og som kanskje kompenserer for den økte reisetiden.

Videre utbygging av IC-nettet kan føre til at det blir enda færre langdistansebusser i fremtiden.

Les også

Ruter: Uklart om det er behov for egen bussvei langs ny E18

Betjene boligområder

Lokalbussene følger E18-korridoren på deler av sine ruter og er best tjent med ikke å følge E18 på de strekninger der de skal betjene boligområder:

Den viktigste strekningen er mellom Holmen og Sandvika, som i dag har 6–12 avganger pr. time/retning. Her kan bussveien, med krav til få stopp og planskilt trase, gi en ulempe for fremtidige beboere sammenlignet med en løsning der lokalbussene kan følge veien/gaten.

På strekningen mellom Asker sentrum og Holmen følger lokalbussen Kirkeveien 1–2 km nord for jernbanen. Det vil neppe være marked for en ny lokalbuss langs E18, fordi denne vil gå noen få hundre meter fra jernbanen.

Les også

Vi krever fortgang for ny E18 med buss- og sykkelvei | Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog

Beste løsning aldri undersøkt

Mellom Sandvika og Lysaker går det i dag en lokalbuss (Rykkinn-bussen) med fire avganger i timen. Dagens busser langs Sandviksveien supplerer toget på en bedre måte enn hvis de skulle følge den planlagte bussveien. Siden E18 går ved siden av lokaltoget, vil det neppe være behov for mange flere lokalbusser på strekningen i fremtiden.

Min viktigste innvending er at staten aldri har undersøkt hva som er den beste løsningen for kollektivtrafikken, bare hvordan bussveien skal utformes. De burde også ha utredet et alternativt veikonsept der alle kjøretøy med høy hastighet får bruke motorveien.

Det kan også være grunn til å undersøke om en lukket bussvei er best egnet for å løse fremtidens mobilitet. Den kan få større innslag av fellestransport i mindre kjøretøyer på kryss og tvers av de stive kollektivsystemene, slik det gjøres rede for i regjeringens egen ekspertutredning Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet.

 1. Les også

  E18-garantien trukket av fylkestinget i Viken i ettermiddag

 2. Les også

  En løsning for dette området, på grensen mellom Oslo og Bærum, kan redde E18-prosjektet

 3. Les også

  Utbyggere tror ny E18 kommer, har bladd opp 190 millioner kroner for villaer på ett år

 4. Les også

  Raymond Johansen innrømmer at E18 må bygges. Men han vil ikke at den skal øke trafikken til Oslo.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. E18
 2. Samferdsel
 3. Buss
 4. Kollektivtrafikk
 5. Debatt

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Ny jernbanetunnel gjennom Oslo må bygges nå

 2. NORGE
  Publisert:

  Raymond Johansen innrømmer at E18 må bygges. Dette sier to av de andre erkemotstanderne.

 3. NORGE
  Publisert:

  Byggestart for ny E18 skyves med ett år. Dermed kan en ny regjering i teorien stanse prosjektet.

 4. NORGE
  Publisert:

  Slik reagerer de på kutt i jernbaneplan: Intercity smuldrer bort

 5. NORGE
  Publisert:

  Buss for tog - men ikke togstans samtidig øst og vest for Oslo S i sommer

 6. NYHETSANALYSE
  Publisert:

  Hareide har kastet kortene i transportplanen opp i luften. Spørsmålet er hvor mange som vil lande.