Debatt

Kort sagt, søndag 23. februar

  • Debattredaksjonen

Flyttingen av Oslo Met fra Kjeller til Oslo. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Romerike i vekst – Oslo Met i retrett

NAV vil ha unge i jobb og øke sosial mobilitet. Å flytte Oslo Met fra Kjeller til Oslo vil oppnå det motsatte.

Romerike er regionen med størst vekst i landet, men utdanningsnivået ligger under landsgjennomsnittet. Tapet av Oslo Met vil kunne senke andelen som tar høyere utdanning, bidra til mindre sosial mobilitet og skade rekrutteringen til et næringsliv i vekst på Romerike. Vi ser at 76 prosent av sykepleierstudentene ved Kjeller tar jobb i Akershus og bare 11 prosent i Oslo.

Grunnet et plutselig flytteforslag fra rektor Curt Rice, rett etter Kjeller-vedtak om ny leiekontrakt, og et stortingsvedtak som spiller politikerne ut på sidelinjen, gjenstår et tungt ansvar på skuldrene til Oslo Mets styre. En beslutning med store konsekvenser for unge på Romerike i tiår fremover. Mitt håp er at de forstår vekten av at universitetets samfunnsoppdrag er knyttet til sosial mobilitet for studenter, utdanningsnivå i regionen og kvalifisert arbeidskraft til næringslivet.

Daniel Berg-Hansen, kommunalsjef, NAV Lillestrøm

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Akershus
  3. Utdanning
  4. Student