Debatt

Sikrer lik behandling for alle

  • Bent Høie
    Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regjeringen ønsker at alle pasienter får lik tilgang til helsehjelp, uavhengig av bosted og økonomi. Forslaget om lovfesting av system for Nye metoder handler om nettopp dette.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Åtte personer fra det norske kreftmiljøet kommer med en rekke påstander om lovforslaget i Aftenposten 6. desember. Innlegget tyder på at forfatterne har misforstått lovforslaget, og det er behov for oppklaringer.

Les også

Les innlegget Bent Høie svarer på: Nytt lovforslag kan være til skade for norske pasienter | Fredrik Schjesvold og syv medforfattere fra det norske kreftmiljøet

Alle pasienter kan i dag klage til Fylkesmannen hvis de mener de ikke får forsvarlig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Dersom en pasient har krav på nødvendig helsehjelp, skal helsepersonell gjøre en individuell vurdering. Dette ble ikke endret da vi innførte systemet og skal heller ikke endres med lovforslaget.

Vurdering og behandlingstid

Legemiddelverkets rolle i Nye metoder er å gjøre hurtige metodevurderinger av legemidler. De vurderer om kostnadene av legemiddelet står i rimelig forhold til nytten og sykdommens alvorlighet. Studier viser at rundt halvparten av godkjente kreftlegemidler ikke hadde den effekten som var antatt da legemiddelet fikk markedsføringstillatelse. Det er derfor nødvendig at metodevurderingen fra Legemiddelverket tar hensyn til usikkerhet rundt effekten.

Les også

Hvorfor nekter du meg og 25.000 andre hjelp, Bent Høie? | Jørgen Bruland Svensen

Flere faktorer påvirker hvor lang tid metodevurderingen tar. I Legemiddelverket er gjennomsnittlig saksbehandlingstid 214 dager etter at dokumentasjon fra industrien er mottatt, og ikke opptil 593 dager slik det står i debattinnlegget.

Industrien har et ansvar for å bidra til kortere saksbehandlingstid slik at legemidler blir tilgjengelige for pasientene. Det finnes legemidler helt tilbake til 2014 som legemiddelindustrien ennå ikke har levert dokumentasjon for.

Les også

Utvikling av ny antibiotika må lønne seg | Sissel Lønning Andresen

Åpenhet

Jeg ønsker mer åpenhet rundt priser. Samtidig må ikke dette gå på bekostning av pasientenes tilgang til nye behandlingsmetoder og legemidler. Departementet vil, sammen med fageksperter, utarbeide en strategi for hvordan vi kan samarbeide internasjonalt for mer åpenhet.

Nye metoder skal evalueres, men det er ingen grunn til å vente på evalueringen slik kronikkforfatterne ønsker. Lovforslaget vil bidra til å skape et rettferdig og likeverdig helsetilbud innenfor de ressursene vi har tilgjengelig. Dersom vi ikke vedtar disse lovforslagene er jeg bekymret for at vi går i motsatt retning. Det blir større forskjeller, mer uforutsigbarhet og et mindre rettferdig helsevesen. Det vil ingen være tjent med – aller minst pasientene.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Legemiddelverket
  2. Legemiddelindustrien