Kort sagt, fredag 8. mai

Epidemiløp i Sverige og Norge. Etterkommere av nazister. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Årsaker til ulikt epidemiforløp i Sverige og Norge

Kommentator Andreas Slettholm skriver i Aftenposten 3. mai: «Når Norge nå åpnes opp, er det i grunnen lite som skiller de to landene i tiltak.» Han nevner også at informasjonstiltak overfor innvandrere og manglende etterlevelse av smittevernregler på sykehjem kan ha vært viktigere enn andre tiltak for de svenske dødstallene.

En viktig grunn til at konsekvensene er blitt så forskjellige, er trolig at inngripende tiltak i Norge ble satt inn i en tidligere fase av epidemien. I Norge har derfor epidemien lenge vært på retur, nå daglig med rundt 50 som smittes og færre enn fem som dør. I Sverige, som startet inngripende tiltak senere, var det i månedsskiftet april/mai hver dag rundt 400 til 750 nye som ble registrert som smittet og 40 til 100 som døde.

Aldersfordelingen blant dem som dør, tyder ikke på at spesielt mange dødsfall på sykehjem i Sverige er årsak til forskjellen. Av de over 2700 koronadødsfallene rapportert i Sverige før 4. mai, var 35 prosent under og 65 prosent over 80 år. Fordelingen over og under 80 år av de 208 som døde i samme periode i Norge, er nøyaktig den samme.

Gunnar Kvåle, dr.med., professor emeritus i internasjonal helse, Bergen


La nazietterkommere tilhøre menneskeheten

8. mai skal det ropes hurra for seierherrene over hele Vesten. De gode vant i kampen mot de onde. Sovjetmakten er blitt den største seierherren ettersom de deltok i kampen lenge før USA og hadde langt flere døde.

Våre naziforeldre kjempet mot den aggressive Sovjetmakten, akkurat som USA gjorde det fra verdenskrigens slutt til Sovjet la ned staten i 1989. Krigens forlengelse ble Gud skje lov bare en kald krig, ikke en varm.

Våre naziforeldre blir i dag fremhevet som Satans folk, de som startet krigen ut fra behov for ondskap. Hvor mange etterkommere har Satan på jorden? Er det på tide å omskrive en smule historien i svart-hvitt med tanke på de mange millioner med europeere som er redde for sitt opphav?

Forsoning er foreløpig umulig. Forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere, bes det. Her må det føyes til: Unntaket for forlatelse er vårt naziopphav.

Noe har skjedd i vårt sekulære humanistiske Vesten. Veldig få tror på den transcendente Satan. Alle føler skrekk for de immanente, de jordiske nazistene. Nazistene har en ideologisk rolle å spille. Forsoning? Ikke snakk om! Den rådende godhetskulturen trenger dem som skremmedjevler for å oppdra folk.

Men nazietterkommerne – og det er millioner av oss – trenger å tilhøre menneskeheten. Å være av Satans opphav er en litt for stor byrde. Kanskje noen kan begynne å skjønne det nå når det er gått 75 år?

Ole Wilhelm Klüwer, naziunge født 1940

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter