Debatt

Kort sagt, fredag 13. september

  • Debattredaksjonen

Nytt sykehus i Oslo. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ullevål er ikke nok utredet

HSØ-direktørene Jan Frich og Hanne Gaaserød skriver 28. august: «Skal Ullevål utredes enda en gang?» Vårt svar er ja. Det har ikke vært noen akseptabel utredning av Ullevål i kombinasjon med Aker. Det er galt å bygge feil sykehus fordi det tar lang tid å gjøre en god utredning.
Hovedfeilen ved belysningen av Ullevål i 2019 er at den er bundet opp i målbildet der minstekravet er samling av regionfunksjonene, dvs. i belysningen flytting av Rikshospitalet til Ullevål NÅ. Aker-planene ligger fast.

Dette er manipulering, som det også er når HSØ/OUS-ledelsen vil presse inn så mange viktige funksjoner for traumeenheten på overfylte Gaustad at de aktive ansatte i akuttenheten kan godta planene.

HSØ/OUS åpner for å bygge et nytt sykehus i Oslo sør, selv om de insisterer på at det bare kan være to OUS-sykehus pluss Radiumhospitalet.
Hvorfor er det så fryktelig om å gjøre å få gjennomført målbildet?

Vi har påvist at vedtaksunderlaget er manipulert for å få det vedtatt. (Dagsavisen 14. august 2018. Viktige momenter er kommet til).

Anne Lise Ryel (5. september) mener kritikken av innlegget til Tove Nakken, leder i brukerutvalget ved OUS, er kritikkverdig. Utbyggingssaken i OUS er svært kontroversiell. Nakken hadde et lignende utspill i intervju i Dagsavisen 9. mars. 25. mars vedtok brukerutvalget at de ikke sto inne for innholdet. Da kan hun ikke uttale seg som brukerutvalgsleder, kun som privatperson.

OUS' brukerutvalg, eller leder, må ikke offentlig ta standpunkt i kontroversielle saker på vegne av alle Oslos pasienter og pårørende.

Bente Odner, Arkitekt, MNAL og Randi Werner-Erichsen, cand. mag., cand. pharm.

  • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Aker
  3. Rikshospitalet
  4. Oslo
  5. Beats Powerbeats Pro