Debatt

Lex Hankø Hotell & Spa | Atle Sønsteli Johansen

  • Atle Sønsteli Johansen
    Avdelingsleder, Juridisk avdeling, LO
Hankø, Fredrikstad

Saken om Hankø Hotell og Spa AS og tilsvarende saker etterlater politiske spørsmål.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten har satt søkelys på Hankø hotell & Spa og arbeidstagere som blant annet betaler tilbake lovlig lønn med ulovlig høy husleie. Fellesforbundet mener hyblene faller inn under bestemmelsen om «husvære som bedriften stiller til rådighet for arbeidstagerne, med innkvartering som formål».

Det er arbeidsgiver uenig i. Hankø Hotell & Spa trekker de ansatte i lønn for overnatting, men sender pengene videre til morselskapet Hankø Invest. De ansatte leier av gårdeier Hankø Invest AS og ikke av arbeidsgiver, sier Hankø Hotell & Spa, og avviser at de som arbeidsgiver har gjort noe ulovlig.

Atle Sønsteli Johansen er avdelingsleder for Juridisk avdeling i LO.

Mange eksempler

Mye tyder på at avtaleforholdet er i strid med bestemmelsen, og rettigheter kan omgås på mange måter. Vi har sett eksempler på at innleie kamufleres som entreprise for å unngå likebehandling, at det etableres selskapsstrukturer som pulveriserer arbeidsgiveransvaret, og ansatte som må etablere «selvstendige» foretak mv.
Saken om Hankø Hotell og Spa AS og tilsvarende saker etterlater politiske spørsmål:

• Har innleide arbeidstagere reell mulighet til å stå imot arbeidsgivere og deres advokater?

• Er ubalansen i maktforholdet mellom partene for stor?

• Hvordan kan dette utjevnes?

Les også

Arbeidsministeren: – La det være helt klart: Det er ikke lov å permittere ansatte og deretter be dem jobbe «dugnad»

Tiden inne for politisk diskusjon

I skatteretten er det en egen lovbestemmelse (skatteloven § 13-2) som fastslår at det er ulovlig omgåelse hvis hovedformålet med handlingen er skattemotivert. Saken om Hankø Hotel & Spa kan tjene som illustrasjon på at en slik bestemmelse også bør diskuteres på arbeidsrettens område. Arbeidstagere er likevel i en langt svakere posisjon enn store selskaper og konsern, og det kan være vanskelig nok å avdekke hovedformålet med ulike handlinger. På arbeidsrettens område må det derfor være tilstrekkelig at handlingene delvis er motivert av å frata arbeidstager rettigheter.

Tiden er kanskje inne for å ta en politisk diskusjon. Bør loven ramme handlinger som undergraver arbeidstagers rettigheter, eller skal dette være legitimt hvis hovedformålet til arbeidsgiver ikke kan anses bevist?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Hotell
  2. Rettigheter