Debatt

Vil Søreide utfordre Trump i FN? | Jan-Erik Smilden

 • Jan-Erik Smilden
  Jan-Erik Smilden
  Utenriksjournalist
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (t.h.) har presentert Norges prioriteringer som kandidat til FNs sikkerhetsråd. Her i generalforsamlingssalen med statsminister Erna Solberg i 2018.

Hvor mye og hvor ofte vil det være mulig å samarbeide med USA om utenriksminister Søreide skal stå ved alt hun har lovet i kronikken i Aftenposten?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvis vi skal ta utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på ordet, vil Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd stå i skarp opposisjon til USA i en rekke avgjørende saker.

Kronikken Søreide skrev i Aftenposten 24. mai, tar for seg regjeringens prioriteringer dersom Norge blir valgt inn som medlem av Sikkerhetsrådet i juni. Dette er neppe lystelig lesning for USAs president Donald Trump og hans medarbeidere.

Jan-Erik Smilden er utenriksjournalist med lang fartstid i Dagbladet.

Norge har alltid vært en ihuga støttespiller til USA i Sikkerhetsrådet, selv om landet av og til har distansert seg fra amerikansk utenrikspolitikk – som tilfellet har vært i enkelte avstemninger om Israel og Palestina.

Ett av argumentene til hjemlige motstandere av norsk medlemskap i Sikkerhetsrådet er nettopp at Norge ikke klarer å profilere sin egen politikk godt nok på grunn av avhengigheten og det nære forholdet til USA.

I sin nylig utgitte bok Til bords med de mektige vier forfatteren Tove Gravdal et helt kapittel til spørsmålet om Norge fungerer som en «rævdilter eller strateg».

Les også

Er det i Norges interesse å sitte til bords med bøllene i Sikkerhetsrådet? | Tove Gravdal

Her er Søreides hovedpunkter:

• Norge skal være tydelig og gjenkjennelig når det gjelder Folkeretten. Det er noe USA har brydd seg lite om tidligere og enda mindre under den nåværende administrasjonen.

For USA har internasjonale lover, regler og konvensjoner bare hatt betydning hvis de har gavnet amerikanske interesser. Under den isolasjonistiske Donald Trump betyr ikke engang dette noe særlig

• Norge skal fortsatt satse på fredsdiplomati. For Donald Trump er fredsdiplomati stort sett bare ord og populistiske utspill.

Bare se på de såkalte fredsmøtene med Nord-Koreas diktator Kim Jong-il og den såkalte fredsplanen for Midtøsten, der den amerikanske presidenten vil ta fra palestinerne deres siste håp om selvstendighet og der han river ned alt Norge har prøvd å bygge opp siden Oslo-avtalen i 1993.

• Kvinners deltagelse. Norge vil fortsette å arbeide systematisk for å sikre kvinners deltagelse og rettigheter i fredsprosesser og «bruke kompetansen om kvinner, fred og sikkerhet i bredden av saker».

Én ting er at den amerikanske presidenten ikke vil involvere USA noe særlig i fredsprosesser, og dermed heller ikke kvinnene. En annen sak er at han på mange områder undergraver kvinnenes stilling i verden.

Ett eksempel er hans skandaløse presidentavgjørelse om å stanse all finansiering til organisasjoner som «aktivt fremmer abort som prevensjonsmetode». Dette satte blant annet et land som Mosambik ti år tilbake i tid.

Les også

Norge kjemper for å bli med i FNs sikkerhetsråd. Er det så lurt?

• Beskyttelse av sivile. Norge vil arbeide for beskyttelse av sivile, inkludert barn, med utgangspunkt i menneskerettighetene og humanitærretten. Seksualisert vold i konflikt vil prioriteres spesielt fra norsk side.

Beskyttelse av sivile i krig har aldri stått høyt på USAs prioriteringsliste. Det har ikke vært uvanlig for amerikanske soldater å avfeie militære tabber på bakken eller feilbombing fra luften i Afghanistan eller Irak med at «shit happens».

I april i fjor bøyde FN seg for amerikansk press og utvannet en resolusjon om seksuell vold i krig. Det er også verdt å minne om Trumps twittermelding i #metoo-debatten i februar 2018, da han skrev at slike «påstander» bare hadde til hensikt å «knuse og ødelegge liv».

• Klima og sikkerhet. Norge vil jobbe for at klimarelaterte sikkerhetstrusler drøftes i Sikkerhetsrådet, og at «rådet løpende vurderer hvordan klimaendringer påvirker saker som har det på dagsordenen».

USA har en president som har trukket sitt land fra Parisavtalen, som ikke tror noe særlig på menneskeskapte klimaendringer og som ikke tar fem øre for å legge ned veto mot slike utspill i Sikkerhetsrådet. Mer er det vel ikke å si om den saken.

Samarbeide og lytte

Norge vil samarbeide og lytte og ivareta norske interesser. Samarbeid med Norges nære allierte og Sikkerhetsrådets medlemmer står høyt på prioriteringslisten.

Det er ingen tvil om at det siste punktet er et av de viktigste for norsk utenrikspolitikk. Det er også det punktet hvor det strekkes ut en hånd til USA og president Donald Trump. Men hvorfor er Norges forhold til USA så lite vektlagt?

Norsk puddelrolle

I debatten som pågår om den rådyre norske kampanjen for medlemskap i Sikkerhetsrådet og en eventuell puddelrolle, er Søreides vektlegging trolig et forsøk på å roe ned kritikerne.

Norge har mye å tilføre FN, mener utenriksministeren. Hennes seks punkter er også alle hovedpunkter i det som har vært norsk utenrikspolitikk i mange år.

Men én ting er festtaler, noe annet er realpolitikk. Akkurat det har dessverre norske regjeringer merket godt de gangene landet har sittet i FNs sikkerhetsråd.

Og her kommer spørsmålet: Hvor mye og hvor ofte vil det være mulig å samarbeide med USA om utenriksminister Søreide skal stå ved alt hun har lovet i kronikken i Aftenposten?

Om Norge blir medlem av Sikkerhetsrådet fra juni, ser jeg i spenning frem til hva som vil skje. Kanskje må den norske utenriksministeren innimellom få en påminnelse om det hun hadde på trykk 24. mai 2020.

Les også

 1. Norske prioriteringer for medlemskap i FNs sikkerhetsråd | Ine Eriksen Søreide

 2. Solberg tror hun styrer mot valgseier i FN. Norge har et trekkplaster i bakhånd.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. FNs sikkerhetsråd
 2. Norge
 3. Internasjonal politikk
 4. Donald Trump
 5. USA
 6. Utenrikspolitikk
 7. Ine Marie Eriksen Søreide