Debatt

Barnehageloven gjelder for alle barnehager. Også våre. | Trond Ali Linstad

  • Trond Ali Linstad
    Trond Ali Linstad
    skribent
Mosaikk barnehage i Norbygata på Grønland/Tøyen.

Kjetil Rolness går seg bort, i uvitenhet om hva en norsk barnehage er.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Takk til Kjetil Rolness og «skeive» personer som han refererer til i Aftenposten 24. juli, for deres anførte glede over veggfargene på Mosaikk barnehage på Grønland i Oslo. Ja, det er en fargesprakende og gledebringende fremtoning, Urtehagens flotte barnehage i en park i bydelen.

Trond Ali Linstad

Drives etter Barnehageloven

Men utover dette tar Kjetil Rolness feil. Han går seg bort, i uvitenhet om hva en norsk barnehage er. La meg minne Rolness om dette: Enhver godkjent barnehage skal drives etter Barnehageloven og forskrifter, det gjelder også for Urtehagens barnehager.

Der heter det blant annet dette, om barnehagens formål og innhold: Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier, «slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene». Det er kloke ord, og de ligger til grunn for Urtehagens barnehager.

Dette er lovpålagt for barnehager: «Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» Så bra! Slik gjør vi det i våre barnehager.

Ubegrunnede antagelser

Han fremmer påstanden - på god avstand - om at barnehagene skal dyrke «enfold». Det er en antagelse han har, eller skal vi si fordom, han ikke angir grunnlag for. Dette er lovpålagt for barnehagene, som Urtehagen vet å følge:

«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.»

Rolness fortsetter med sine antagelser, stadig ubegrunnet, og mener barnehagenes verdier bryter «med dem som ellers fremmes i samfunnet». Han gjør det i fordomsfull uvitenhet. Barnehageloven og forskrifter understreker at alle barnehager «vil være forpliktet til å drive barnehagen i samsvar med et felles verdigrunnlag». Det gjelder for våre barnehager.

Les også

Kjetil Rolness: Fargelegging av homofobi

Kommunen er kontrollinstans

Det heter om loven: «Kommunen skal som offentlig myndighet påse at den enkelte barnehage drives etter lovens bestemmelser.» Håper det beroliger Rolness. Urtehagen barnehager har et meget godt samarbeid med kommunen og verdsetter det.

Da har han lite tilbake, Rolness, annet enn den aggresjon han utviser mot enkelte barnehager «med verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene». (Barnehageloven) Det gjelder for Urtehagen. Mer plass i hans innlegg tar likevel dette: Angrep på min person og samfunnsmessige tanker jeg måtte ha. Jeg foreslår vi tar det for seg, når barnehagespørsmålet er ryddet opp.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Barnehage
  2. Kjetil Rolness