Trengs det et universitet på Romerike? | Tonje Brenna og Jørgen Vik

  • Tonje Brenna
    Fylkesrådleder (Ap)
  • Jørgen Vik
    Ordfører i Lillestrøm (Ap)
Bildet er tatt i «Campus Kjeller», tidligere Høgskolen i Akershus (HiAk), i 2015, i forbindelse med sammenslåingen med Høgskolen i Oslo.

Tapet av en høyere utdanningsinstitusjon vil gi konsekvenser for regionen vår.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Romerike er regionen med størst vekst i landet. Vi skal ta imot tusenvis av nye innbyggere de neste 20–25 årene. Vi har en unik beliggenhet midt mellom Oslo og Gardermoen og en ambisjon om å bli en stadig viktigere region for etablering av ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.

For å greie dette må vi tilby arbeidskraft med relevant kompetanse. Har utdanning noe å si i dette bildet? Selvfølgelig. Vil tap av en høyere utdanningsinstitusjon kunne få konsekvenser for regionen vår? Åpenbart.

Stort potensial

I dag har Oslo Met et lærested på Kjeller i Lillestrøm kommune, som et resultat av sammenslåingen av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus (HiOA).

Tonje Brenna, fylkesrådsleder (Ap) skriver på vegne av Viken fylkeskommune.

Det har hele tiden vært potensielle synergier mellom Oslo Met og de Norges- og verdensledende forskningsinstituttene på Kjeller. Her finner vi aktører som Norsk institutt for luftforskning, Forsvarets forskningsinstitutt, Norsar og Institutt for energiteknikk. Alle jobber med å finne morgendagens løsninger innen områder som energi, klima, medisin og helse.

Tenk hvilket potensial for samarbeid, fagutvikling og undervisning hvis Oslo Met for eksempel også flytter sine teknologi- og ingeniørstudier hit! I møte mellom universitet og instituttsektoren kan store ting skje.

Jørgen Vik, ordfører Lillestrøm (Ap), skriver på vegne av alle ordførerne på Romerike.

Vi har lykkes på noen felter allerede: Sykepleierutdanningen har vært utrolig viktig for regionen vår. Å kunne utdanne «våre egne sykepleiere» for å dekke behov i egne kommuner har fungert meget godt og har en stor egenverdi.

Den tette kontakten med kommunene på Romerike og Oslo Met har fungert godt. Akershus universitetssykehus med 9000 arbeidsplasser har også store fordeler og synergier ved å ha en «egen» sykepleierutdanning i umiddelbar nærhet.

Les også

Vedum-varsel: Vil demontere Viken

Oslo er dyrest

Er det rimelig at alt dette skal kastes på båten fordi Oslo Met ser kortsiktige innsparingsgevinster på husleie?

Det aller dyreste stedet å legge til rette for flere ansatte og studenter, er Oslo. Å fylle opp med studenter i allerede sprengte lokaler i Oslo sentrum gir ikke grunnlag for godt læringsmiljø, faglig utvikling eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Løsningen er hverken fremtidsrettet eller samfunnsmessig bærekraftig når mye av befolkningsveksten skjer på Romerike. Hvis økonomi, bærekraft og manglende attraktivitet er utfordringen, er løsningen snarere å flytte flere fagområder og studenter og ansatte til Lillestrøm.

Les også

Datteren vår kunne fått bedre karakter på eksamen i fysikk om hun hadde trillet terning på svarene

Kortsiktig løsning

Opprettelsen av Høgskolen i Akershus i sin tid var et visjonært og fremtidsrettet vedtak av Stortinget. Oslo Mets varslede sentralisering har et utrolig kort tidsperspektiv.

Prognosene for videre vekst på Romerike er de sterkeste i landet. Flere innbyggere betyr at utdanningsbehovet øker, at næringslivet vil etterspørre stadig mer kompetent arbeidskraft og at mulighetene for samspill med sterke fagmiljøer blir styrket.

Det er styret ved Oslo Met som skal ta den endelige avgjørelsen. Vi håper og forventer at styret vil vektlegge det langsiktige perspektivet når de fatter sin avgjørelse. Universitetet er viktig for Lillestrøm og Romerike, for Viken og for Norges muligheter til å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger.

På vegne av Viken fylkeskommune, Tonje Brenna, fylkesrådsleder (Ap).
På vegne av alle ordførerne på Romerike, Jørgen Vik, ordfører Lillestrøm (Ap).

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter