Natos strategi skaper ikke fred og stabilitet | Glenn Diesen

  • Glenn Diesen
US Marine i amfibiefartøy under Nato-øvelsen Cold Response i 2016.

Å påstå at Nato kun reagerer, er å sette ting på hodet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sven G. Holtsmark uttrykker i Aftenposten forvirring om vår kronikk som advarte mot at Norge «outsourcer» sin sikkerhetspolitikk til USA i Arktis ved å invitere Nato til regionen.

Det pågår en kamp om ressursene i Arktis. Som USA utenriksminister Mike Pompeo sa i sin tale: Arktis er blitt en «arena for makt og konkurranse». Han refererte til de utallige naturressursene som blir tilgjengelig når isen smelter. Pompeo truet også med direkte konfrontasjon med Russland og Kina for å beskytte amerikanske interesser.

Den arktiske transportkorridoren blir sett på som en trussel mot amerikanske interesser ettersom deres sikkerhetspolitikk er basert på kontroll over verdenshavene. Det burde bekymre Norge at USA forbereder seg på å bruke militær makt for å beskytte «navigasjonsfrihet» i internasjonale farvann. For USA anser de indre farvann til Canada og Russland i Arktis for å være internasjonalt farvann.

USA nekter å følge Havrettskommisjonen, men signeringen av Ilulissat-erklæringen skal være betryggende?

Hver gang USA trekker seg fra avtaler, som ABM- eller INF-avtalen, blir NATO-land forferdet, men de støtter allikevel USA fordi alliansesolidaritet kommer først. Wikileaks viste at Norge tok en helomvending angående Natos rakettskjold da USA formulerte det som et spørsmål om alliansesolidaritet.

Russland bygger opp forsvaret sitt og kan opptre provoserende. Men å påstå at Nato kun reagerer, er å sette ting på hodet. USA har mer enn ti ganger så stort militærbudsjett som Russland og har ekspandert militæralliansen til 29 medlemmer. USAs sikkerhetsstrategi fra 2002 uttrykte klart at militær dominans legger grunnlaget for sikkerhet. Nato kaller dette å forhandle ut fra styrke.

Hvordan har denne strategien fungert? Det viser seg at kontinuerlig større militærmakt stadig nærmere russiske grenser ikke skaper fred og stabilitet. Russland lar seg ikke kue og svarer med å militarisere, sette en rød linje i Ukraina, og må nå bygge en allianse med Kina.

  • Andre bidrag i denne debatten: