Stortingspolitikere, reiseregninger og juks: Svake systemer skaper skurker | Per Hanstad

  • Per Hanstad
Da Riksrevisjonen gjorde stikkprøver i stortingsrepresentantenes kjøregodtgjørelse, ble det klart at Aps Hege Haukeland Liadal hadde krevd langt mer penger enn det hun hadde rett på.

Nordmenn aksepterer ikke at folk med makt skaffer seg selv eller sine venner fordeler.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Så skjedde det dessverre igjen: Nok en politiker ble tatt for å ha krevd store summer for reiser som aldri har funnet sted. Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal krevde, og fikk, penger for å ha vært på familiehytta.

I fjor avdekket Aftenposten at Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari hadde levert fiktive reiseregninger. I januar kom det frem at Keshvaris partifelle Helge André Njåstad lot Stortinget dekke reiseutgifter til familiesammenkomster og private besøk.

Per Hanstad er administrerende direktør i Den norske Revisorforening.

Det er viktig å understreke at sakene er forskjellige og ikke strafferettslig avgjort. Likevel er det åpenbart at noe er galt på Stortinget. Systemene kan umulig være gode nok.

Er det noe vi vet, så er det at svake kontrollrutiner skaper gråsoner og økt mulighet for misbruk. Fristelsen blir rett og slett for stor. Så også åpenbart blant våre fremste tillitsvalgte.

Tillit som kapital

Det er en tydelig sammenheng mellom tillit og økonomisk velstand. Land som scorer høyt på tillit, er også de rikeste. Mennesker som stoler på hverandre, politikere og offentlige myndigheter, er mer produktive enn innbyggere i land hvor tilliten er lav.

Norge har en slik tillitsøkonomi. Tilliten nordmenn har til eget samfunn, gir større avkastning enn oljen i Nordsjøen, mener professor Alexander W. Cappelen ved Norges Handelshøyskole.

Landets kanskje fremste forsker på etikk og sosialt ansvar fremhever at forskning også viser at det er tillit som har skapt velferdssamfunnet, ikke velferdssamfunnet som har bygget tillit.

Skjøre verdier

Dessverre har vi for lenge tatt tilliten for gitt. Norge faller på korrupsjonsrangeringen til Transparency International. Handelshøyskoleprofessor Tina Søreide mener dette viser at befolkningens tillit til norske myndigheter er svekket.

Nordmenn aksepterer ikke at folk med makt skaffer seg selv eller sine venner fordeler. Når stortingspolitikere roter med reiser, skusler de derfor med en sosial kapital det har tatt århundrer å bygge opp. Skjøre verdier som burde blitt pleiet, vernet og aller helst forsterket av representantene i vår nasjonalforsamling.

Les også

Politisk redaktør Trine Eilertsen: Politikerne er for passive i møte med juks fra sine egne

Rammer alle

Tillitsvalgte på Stortinget er ikke ansatte i en bedrift, men forvalter et regelverk de selv har utformet. Det stiller ekstra krav til aktsomhet. Da er det et paradoks at dette avdekkes av Aftenposten, ikke av Stortingets eget kontrollsystem.

Sakene det siste året viser med tydelighet at heller ikke på Stortinget er et tillitsbasert kontrollsystem godt nok. Stortinget er avhengig av tillit hos folk flest, og rotet med reiseregninger rammer både de uryddige og de ryddige politikerne. Dessuten svekkes tilliten til våre samfunnsinstitusjoner.

Stortingsrepresentantene, presidentskapet og administrasjonen på Stortinget bør sette seg ned og finne gode kontrollrutiner. Det tillitsbaserte systemet har feilet. Tillit er for verdifullt – vi tåler ikke mer av slikt.