Debatt

Kort sagt, lørdag 30. mars

  • Debattredaksjonen

Skivebom å påstå at Fotballforbundet Akershus forskjellsbehandler jentene. Stillheten etter New Zealand. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fotballforbundet Akershus brukt som urimelig eksempel

I en kommentar i Aftenposten 9. mars brukes Norsk fotballforbund Akershus' fordeling av halltid som eksempel på forskjellsbehandling mellom gutter og jenter. Dette gir et bilde som ikke stemmer med virkeligheten.

Vi godtar at det er meninger om prioriteringer kretsen gjør, men at jentene ikke har sin plass ser vi på som en såpass alvorlig anklage at vi ikke kan la den stå ubesvart.

Jentene i Akershus prioriteres. Det er en rekke tilbud jentene har som ikke finnes på guttesiden. For å nevne noen:

  • Eget jenteutvalg og Facebook-side.
  • Kåringene Årets jenteklubb og jentetrener.
  • Egne trenerkurs for jenter og mulighet for kvinnelige trenere å få trenerkurs dekket.
  • Kretslag for J03 med faste treninger.
  • Større trenertetthet rundt sone- og kretslag.
  • Samarbeid med Lillestrøm Sportsklubb Kvinner. De som stiller opp på samlinger for spillere i alderen 10–14 år, rolletreninger for de mest spennende talentene i alderen 13–16 år og toppspillerutvikler bidrar som trener på kretslag.

Heldigvis har kretsen en toppklubb på herresiden som bidrar med midler. Lillestrøm Sportsklubb bruker over 100.000,- årlig for at våre lag skal få trene i LSK-hallen. Uten deres bidrag kunne man ikke brukt hallen som arena for spillerutvikling. Hovedprioritet for Lillestrøm Sportsklubb er eliteserien, og de må snu og vende på hver eneste krone i sin jakt på å få frem toppspillere til sitt A-lag.

Samtidig er de tydelige på at det er viktig at topptalentene på guttesiden får være i hallen. Bidraget muliggjør at to jentelag og tre guttelag kan trene der inne. Man kan diskutere om kretsen skulle sagt nei til dette, og sendt alle lagene ut for å trene. Det mener vi vil være å gå i feil retning.

Med denne informasjonen tør vi mene at det er skivebom å påstå at Fotballforbundet Akershus forskjellsbehandler jentene. Det er alltid rom for å diskutere prioriteringene, men vi mener det jobbes målbevisst for å utvikle spillere i kretsen – uavhengig av kjønn.

Gro Langdalen, styreleder og Anne Ringdalen, daglig leder, Fotballforbundet Akershus


Stillheten etter New Zealand

Nylig mistet 50 muslimer tragisk livet i et terrorangrep på to moskeer i New Zealand. Dagen etter var forsiden i våre største aviser viet Solskjær. Det er ikke første gang vi ser terror i verden. Tidligere er slik terror begått i land vi sammenligner oss med, blitt viet stor oppmerksomhet. Ikke denne gangen.

Statsminister Erna Solberg valgte å slette innlegget der hun uttrykte sympati for ofrene, fordi kommentarfeltet ikke var like sympatisk. Men burde hun latt innlegget stå? Hadde det gjort at vi tok inn over oss realiteten i vårt samfunn? En realitet der unge mennesker daglig får lese at det er greit å skyte dem – fordi de er muslimer.

Kanskje det ville gjort at vi endelig tok debatten vi burde tatt etter 22. juli. For det er ikke slik at terroristen plutselig ble terrorist. Han er et resultat av at nazistiske meninger har fått stå ubesvart på statsråders kommentarfelt. Han er et resultat av at statsledere velger å se bort, når statsråder kommer med rasistiske utspill.

Statsministeren kan slette innlegg, men hun har likevel et ansvar for at farlige meninger får fotfeste i vårt samfunn.

Abubakar Khalid, norsk muslim