Debatt

Jobber du lenge nok, nulles tjenestepensjonen og du sitter igjen med bare folketrygden. Tapet kan være over en million kroner.

  • Representanter for alle hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden i offentlig sektor

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie prøver å forklare det uforklarlige, mener debattantene. Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

Arbeidsministeren må ikke skyve arbeidstagerorganisasjonene foran seg i forsvar av urimelige regler.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 24. juli prøver arbeidsminister Anniken Hauglie (H) å forklare det totalt ufornuftige i at offentlig ansatte skal tape pensjon på å bli stående i jobb etter fylte 67 år.

En offentlig ansatt som fortsetter i arbeid i noen år etter fylte 67 år, får en betydelig lavere tjenestepensjon sammenlignet med en person som slutter i jobb ved 67 år.

Jobber du lenge nok, nulles tjenestepensjonen og du sitter igjen med bare folketrygden. Tapet kan være over en million kroner.

Les også

Hva var partene enige om i pensjonsreformen fra 2011?

Urimelige regler

Hauglie påstår også at arbeidstagerorganisasjonene prioriterte dette i tariffoppgjøret i 2009. I svaret til pensjonert skattejurist og nullpensjonist Unni Bjelland, skriver arbeidsministeren at «for arbeidstagerorganisasjonene var det da viktigere å beholde en god tidligpensjonsordning og garantien på 66 prosent enn å belønne dem som jobber lenge. Konsekvensene av det ser vi nå». Dette er ikke riktig.

Arbeidstagerorganisasjonene protesterte mot regjeringens tolkning av avtalen og den lovmessige oppfølgingen i Stortinget allerede i 2010. Hauglie må derfor ikke skyve arbeidstagerorganisasjonene foran seg i forsvaret av disse urimelige, lovfestede reglene.

Da organisasjonene forhandlet frem ny offentlig tjenestepensjon i 2018, ble resultatet også forbedringer for årskullene 1954–1962. Det er de siste som beholder dagens bruttoordning. En offentlig ansatt som er født i 1954, kan nå stå i jobb til fylte 69 år før samordningsregelen slår negativt inn.

Les også

Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år

Mister kompetanse

Vi mener fortsatt at prinsippet om redusert tjenestepensjon for de offentlig ansatte som står lenge i jobb er både urimelig og uheldig. Dette bryter med arbeidslinjen og oppleves svært urimelig for offentlig ansatte som står lenge i jobb. I avtalen om ny offentlig tjenestepensjon for dem som er født i 1963 eller senere, finnes ingen slik urimelig regel.

Arbeidstagerorganisasjonene kommer derfor fortsatt til å kjempe for at de urimelige samordningsreglene endres.

Dagens regler vil kunne føre til at offentlig ansatte slutter tidligere enn ønsket eller at stat og kommune mister viktig kompetanse til privat sektor.

Innlegget er underskrevet av representanter for alle hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden i offentlig sektor: Dag Westhrin, LO Stat, Steinar Fuglevaag, LO Kommune, Erik Orskaug, Unio, Andreas Grunde Rabben Moen, YS Stat, Dag Bjørnar Jonsrud, YS Kommune, og Anders Kvam, Akademikerne.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Pensjon