Er medisinfrie soner et nødvendig skille eller konstruert polarisering? | Jan Ivar Røssberg

  • Jan Ivar Røssberg, professor og overlege, Universitetet i Oslo

Optimal behandling er oftest et «både og» og ikke et «enten eller».

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Med veldig ulike argumenter kommentererLars Lien, Ketil Lund og Peter Gøtzsche min kronikk «Medisinfrie alternativer – et udokumentert sjansespill?».

Lien synes enig med meg i at vi ikke har noen god dokumentasjon på de medisinfrie tiltakene som settes i gang. Fordeler/ulemper med tiltakene er vi nok uenige om. Innføring av medisinfrie tiltak, vil kunne øke et kunstig skille mellom medisiner og ulike psykososiale tiltak.

Optimal behandling er oftest et «både og» og ikke et «enten eller». Med innføringen av medisinfrie tiltak sender vi et kraftig signal om det siste.****

Pasientene er ikke tjent med og «velge» side, og vi trenger ikke egne enheter hvor formålet er ikke å gi en veldokumentert behandling.

Ressurser må heller settes inn på å styrke og utvide eksisterende tilbud slik at det kan legges til rette for samvalg og dialog. Å hindre overmedisinering, er en selvsagt oppgave for det ordinære helsevesenet.

Lunds kommentarer består av en rekke udokumenterbare påstander helt på siden av meningsinnholdet i min kronikk. Hvilke «medisinfrie tilbud med gode effekter» som finnes, beskriver han ikke.

Gøtzsche, som i flere år har kjempet imot legemidler og psykiatri, fortsetter sitt korstog. Jeg kan forsikre om at jeg kjenner både «Åpne dialoger» og studien i Lancet.****

«Åpne dialoger» har fortsatt ikke kunnet dokumentere noen effekt og derfor ikke inkludert i retningslinjer for god psykosebehandling.

Kognitiv terapistudien i Lancet er en pilot/mulighetsstudie og er interessant og spennende (men kraftig kritisert, og mange pasienter måtte begynne med medisiner). Det er påfallende og underlig at en slik pilotstudie underbygger Gøtzsches utsagn om at «det finnes randomiserte studier som har vist effekt av psykoterapi ved schizofreni».

På meg virker det som om helseminister Bent Høie (H) og en del brukere tenker at de psykososiale tiltakene som er foreslått implementert i de medisinfrie tiltakene (miljøterapi, samtaleterapi), er veldokumenterte behandlingsmetoder uten samtidig bruk av medisiner. Det er de ikke.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter

Lese mer? Her er noen tips: