Bidrar til rasistisk tenkning | Christopher Bratt

Debatten om voldtekter har nådd den meningsløsheten som en del debatter avsluttes med.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Randi Lavik svarer på et innlegg fra meg, hvor jeg poengterte to forhold:

1. Siden de fleste voldtekter ikke blir anmeldt, er det feil å slutte fra statistikk for anmeldte voldtekter til antall gjennomførte voldtekter. Særlig voldtekter gjennomført av personer som står offeret nær blir ikke anmeldt.

Er menn fra enkelte ikke-vestlige minoritetsgrupper overrepresentert i voldtekter? Det er mulig, men vi har ikke tall som viser det, siden tallene gjelder anmeldte voldtekter og det er ikke tilfeldig hvem som blir anmeldt.

Christopher Bratt

2. Velger vi å se utelukkende på etnisitet (en høyst tvilsom tilnærming), viser tallene en betydelig overrepresentasjon i anmeldte voldtekter for menn fra noen minoritetsgrupper.

Det er greit å påpeke dette. Men vi bør ikke generalisere fra unge menn i enkelte etniske grupper til hele kontinenter. En slik argumentasjonsform bidrar til rasistisk tenkning.

Dette når ikke frem hos Randi Lavik, ikke engang når det blir skrevet ned. Det er bare trist.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebookog Twitter

Les relaterte debattinnlegg her: