Debatt

Finnmarkingene er delvis gratispassasjerer på velferdsskuten | Jan Arild Snoen

  • Jan Arild Snoen
    Jan Arild Snoen
    Spaltist
afp000603275_doc6c68fpoynown1noxc4q.jpg

Det burde en blå regjering gjort noe med.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er mye snakk om dugnad, spleiselag og behov for prioriteringer for tiden. Men ikke alle skal med.

Scheel-utvalget, som i fjor utredet endringer i bedrifts— og personbeskatningen, foreslo å ta vekk en rekke fradrag for isteden å sette ned skattesatsene for alle.

Ett av disse var å ta vekk særfordelene til dem som bor i Finnmark og Nord-Troms. Bor du der, får du et særskilt fradrag i inntekten på 15.500 kroner. Nettoskattesatsen er 3,5 prosentpoeng lavere, og toppskatten 2 prosentpoeng lavere.

Dette utgjør i gjennomsnitt omkring 11.000 kroner i lettelse for hver voksen i dette området.

Betaler ikke arbeidsgiveravgift

Men det stopper ikke der. Arbeidsgiverne i nord betaler heller ikke arbeidsgiveravgift. Fordelen er verdt omkring tre ganger så mye som personskattelettelsen.

Bedrifter og privatpersoner er dessuten fritatt for el-avgift. I de tre nordligste fylkene betaler de heller ikke moms på kraftprisen og nettleien. Tilsammen betyr dette at en husholdning i Finnmark sparer omkring 4000 kroner i året på strømregningen.

Det er mye snakk om dugnad, spleiselag og behov for prioriteringer for tiden. Men ikke alle skal med

Det er ikke akkurat slik at Finnmark og Nord-Troms diskrimineres når det gjelder å få overføringer fra resten av landet. Som det så fint står på Finnmarks fylkeskommunes nettsider: «Innovasjon Norge gir mer tilskudd til bedriftsutvikling og fysiske investeringer i Finnmark enn i resten av landet.» Studielånet nedskrives også særskilt.

Østlandsforskning publiserte i 2007 en rapport som viste at Finnmark lå på topp i overføringer fra staten pr. innbygger, og på bunnen i innbetalinger til den samme staten.

Jeg tviler på at dette har endret seg.

Står det spesielt dårlig til?

Står det spesielt dårlig til med finnmarkingene, slik at de må få rabatt i det nasjonale spleiselaget?

Arbeidsledigheten var 2,9 prosent i Finnmark i september, det samme som landsgjennomsnittet. Av de syv kommunene i Nord-Troms som er omfattet av ordningene, var ledigheten lavere enn landsgjennomsnittet i fire og høyere i to. Til sammenligning var ledigheten i Oslo 3,3 prosent og 4 prosent i Aust-Agder og Rogaland.

Står det spesielt dårlig til med finnmarkingene, slik at de må få rabatt i det nasjonale spleiselaget?

Ser vi på husholdningenes inntekter, finner vi at finnmarkingene ligger under landsgjennomsnittet før skatt, men inntektene pr. husholdning er like høye som i Østfold, og høyere enn i Oppland og Hedmark.

Scheel-utvalget skriver: «Utvalget kjenner ikke til analyser som skulle tilsi at det er behov for så store generelle skattereduksjoner for personer som er bosatt i akkurat disse områdene. Det er sannsynlig at andre områder kan ha tilsvarende eller større utfordringer med fraflytting.»

Får i pose, sekk, ransel og stresskoffert

Skal man drive distriktspolitikk, er det bedre å bruke generelle virkemidler som hjelper alle i de aktuelle områdene, som arbeidsgiveravgiften. Men i Norge legger vi en masse virkemidler oppå hverandre. I Finnmark får man i pose, i sekk, i skreppe, i ransel og i stresskoffert.

Samtidig er mange finnmarkinger fullstendig overbevist om at det er de som betaler regningen, og Oslofolk som snylter.

I Finnmark får man i pose, i sekk, i skreppe, i ransel og i stresskoffert

Den blå regjeringen klarte å fjerne den ekstra barnetrygden i nord som gjaldt frem til 2014. Men det monner lite i det store bildet, og Regjeringen gjorde ingenting i dette budsjettet. Det er mulig at de vil skylde på Venstre og KrF, men å ta vekk noen av disse særfordelene ville utvilsomt ha ført til skarpe protester også fra blå politikere i nord.

Har du først gitt noen et privilegium, er det svært vanskelig å ta det vekk. Så derfor fortsetter de som bor lengst nord å bli kraftig subsidiert av de andre, selv om det ikke lenger er spesielt god grunn til det.

På Twitter: @jasnoen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer fra Internrevisjonen:

Halse:

Les også

Dagens innvandringspolitikk fører til økte forskjeller på alle fronter, men venstresiden sitter stille i båten

Snoen:

Les også

Frp må snart velge mellom å være velferdspopulister eller et skatteletteparti

Halse:

Les også

  1. Arbeiderpartiets skatteforslag vitner om et parti som har gitt opp kampen for å redusere forskjeller

Les mer om

  1. Debatt
  2. Internrevisjonen