Verden trenger grønn vekst | Marius Holm

 En overgang til rene energikilder vil ikke være til hinder for økonomisk utvikling, tvert imot, skriver Marius Holm.

Vil vi få null utslipp og stans i naturødeleggelser med økonomisk stagnasjon? Overhodet ikke. Grønn vekst er ikke bare mulig. Det er nødvendig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jostein Henriksen gir i sin kronikk «Drømmen om grønn vekst» (Aftenposten 26. november) en god beskrivelse av miljøproblemer kloden står overfor, utover klimaproblemet.

Les også

Forklaringen på at Zero er blitt næringslivets favorittmiljøorganisasjon | Jostein Henriksen

Kritikken

Henriksen peker på koblingen mellom økende levestandard og økt miljøbelastning, og konkluderer med at det er usannsynlig at vi kan snu denne koblingen, eller skape grønn vekst.

Han mener Zeros suksess skyldes at vi kun berører et av «symptomene» på miljøkrisen, klimaendringer, og at vi altfor lettvint åpner for «økonomisk vekst og business as usual» så snart klimakrisen er løst.

Marius Holm

Fordi det haster

Zeros formål er å beskytte miljøet ved å fremme nullutslippsløsninger. Vi har valgt å prioritere klimaendringer fordi konsekvensene er dramatiske for mennesker og natur, og fordi det haster. FNs klimapanel har nylig gitt oss klar beskjed om at utslippene bør halveres innen 15 år og være netto null innen 2050. En formidabel oppgave.

Likevel mener Pedersen at vi har valgt oss et altfor lite problem å løse, siden vi ikke samtidig løser de andre miljøproblemene. Dette til tross for at han selv gjør klimaproblemet enda mer komplisert enn det er når han hevder klimaendringene bare er symptomer på økende ressursforbruk.

Utslippsfrie energikilder

Realiteten er at klimaendringer i all hovedsak skyldes CO₂-utslipp fra fossil energi i alle sektorer og avskoging i tropiske områder. Erstattes kull, olje og gass med utslippsfrie energikilder, samtidig som vi stanser avskoging, har vi stanset vårt pådriv av klimaendringer. Fornybare energikilder er nå billigere enn fossile. En overgang til rene energikilder vil ikke være til hinder for økonomisk utvikling, tvert imot.

Zero er en aktiv tenketank som påvirker beslutningstagere i politikk og næringsliv.

  • Vi foreslår virkemidler som gir utfasing av fossil energi i alle sektorer.
  • Vi har fått forbud mot fossil oppvarming og en kombinasjon av gulrøtter og økende avgifter i transport.
  • Vi kombinerer forbud, krav og teknologiutviklingsstøtte med EUs gradvise utslippsforbud i industrien, det vil si kvotesystemet.

Noe er på plass, mer må komme.

Positiv økonomisk utvikling

Forurenserne i næringslivet vil bli ulønnsomme eller utkonkurrerte om de ikke kutter utslippene sine. Men heldigvis er næringslivet interessert i å overleve og vil redusere sine utslipp. De liker Zero fordi vi foreslår forutsigbar, men ambisiøs politikk det går an å forholde seg til.

Den ligner lite på det Henriksen kaller business as usual, men fortsatt positiv økonomisk utvikling kan det bli for dem som klarer omstillingen.

En nødvendig vekst

La oss tenke oss at en vellykket miljøpolitikk vokser frem de neste årene: Fossil energi og avskoging er stanset, sirkulær gjenbruk av materialer og næringsstoffer er påbudt og arealbruksendringer som truer biologisk mangfold, er strengt regulert. Vil verdensøkonomien fortsatt vokse, også når miljøpolitikken lykkes? Ubetinget ja.

Hva med det motsatte? Vil vi få null utslipp og stans i naturødeleggelser med økonomisk stagnasjon? Overhodet ikke. Og heller ikke milliarder som løftes ut av fattigdom og som får elektrisitet, utdanning og et bedre liv. Alt det økonomisk utvikling har gitt oss. Grønn vekst er ikke bare mulig. Det er nødvendig.