Debatt

Talerør for industriinteresser

  • Tom K. Grimsrud
Lars Erik Rutqvist hevder feilaktig at snus er det mest effektive middelet for røykeslutt, mener lege og kreftforsker Tom K. Grimsrud

Tobakksindustrien har gjennom mange tiår forsøkt å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lars Erik Rutqvist er ansattav snusprodusenten Swedish Match som "Senior Vice President Scientific Affairs". Han har selvsagt rett i at ytringsfriheten må vernes . Men kanskje han har "glemt" at tobakksindustrien fikk ytringsfriheten sin innskrenket i betydelig grad av Stortinget for over 40 år siden? Forbudet mot tobakksreklame ble vedtatt med stort flertall og på demokratisk vis.

Les også

«Forsøk på snusknebling»

Selvsagt rammes ikke debattinnlegg av denne regelen, men seriøse aviser bør ikke legge seg flate som talerør for slike industriinteresser. En redaksjonell siling av påstander og personangrep ville hjelpe stort. Alternativt kunne vi kanskje be om at Rutqvists debattinnlegg ble utstyrt med advarselstekster — slik loven har krevd siden 1975 for andre produkter fra tobakksindustrien.

Dokumenterbart

Rutqvist hevder at det "er lov å mene akkurat hva man vil om snus". Det gjelder folk flest. Som forsker må jeg forholde meg til det som lar seg dokumentere, og støtte meg på uavhengig og troverdig forskning. Som ansatt i Swedish Match, kan nok heller ikke Rutqvist mene "hva han vil" om snus. Han er forpliktet til å påvirke samfunnet i en retning som er gunstig for selskapet. Det er faktisk derfor de ansatte ham.

Rutqvist tråkker i fotsporene til direktørene i amerikansk tobakksindustri som på 1990-tallet sto opp og erklærte at de trodde nikotin ikke var avhengighetsskapende. På den tiden motarbeidet Swedish Match nordiske helsemyndigheter som ville innføre regler om røykfrie innelokaler. Dette fremgår av tobakksindustriens arkiver som er beslaglagt i rettssaker. Rutqvist hevder at snus er det mest effektive middelet for røykeslutt. Sannheten er at dette er dårlig dokumentert, at Rutqvists henvisninger er mangelfulle og valgt ut til å passe hans egne påstander.

Alvorlige bivirkninger

At snus inneholder nikotin, akkurat som sigaretter, nikotinplaster og nikotintyggegummi, er korrekt, men snus har alvorlige bivirkninger, blant annet i form av kreftfare og fosterskader.

Les også

- Liv kunne vært spart om røykere hadde blitt informert om helseforskjellen på snus og sigaretter

Mange bruker snus ved

røykeslutt, men det kan langt på vei skyldes markedsføring og snuspositiv omtale, både fra industrien og fra en del norske adferdsforskere. Det betyr ikke at snus er mer effektivt enn medisinske nikotinprodukter.

Tobakksindustrien har gjennom mange tiår forsøkt å så tvil om helsemyndighetenes kompetanse, og kommer med urettmessig kritikk når uavhengige vitenskapsmenn kommer til resultater som industrien ikke liker. Disse metodene er utførlig beskrevet i bøker.

Les også

Bedre folkehelse uten snus

Den samme teknikken bruker Rutqvist når han påstår at jeg mistolker internasjonale forskningsrapporter.

Mangelfull kunnskap i Norge

Oppdatert informasjon om metodene til tobakksindustrien blir jevnlig lagt ut på internett av universitetet i Bath . Dessverre har vi ingen forskningsinstitusjoner i Norge som driver tobakkskritisk forskning på denne måten. Kunnskapen om industriens innflytelse er derfor mangelfull, både i norske media, i helsevesenet og blant folk flest.

Snusprodusenten Swedish Match har ansatt en lege med professorkompetanse til å fremme bruken av snus, med utspekulert argumentasjon og debattinnlegg som allmennheten ikke har forutsetning for å avsløre. Gjør vi nok for å motvirke denne påvirkningskampanjen?

(Innlegget er Grimsruds egne synspunkter, og han uttaler seg ikke på vegne av sin arbeidsgiver.)

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Debatt