Ruters alternativ er en T-banetunnel som er bra for hele byen. Det er den vi bør bygge. | Andreas Halse

  • Andreas Halse
    Andreas Halse
Fagekspertise har vurdert nær 100 alternativer, og 22 forslag er nøye studert. Til slutt sto Ruter igjen med de tre beste planene. Det er ikke til å tro at Høyre kaster alle tre på båten, skriver innleggsforfatteren.

Det er ikke til å tro at Høyre går til valg på at de vil bygge en helt annen tunnel.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Endelig er planen for ny T-banetunnel her!

Det er denne tunnelen som vil gi oss avganger hvert femte minutt på alle linjer. Ny T-banetunnel vil gjøre det enklere å reise miljøvennlig og binde hele byen bedre sammen. Det vil igjen gi flere mulighet til å bo og jobbe i byen vår.

Vi har ventet lenge på dette. I ni år har planene vært utredet. I to store runder har fagekspertise vurdert nær 100 alternativer, og 22 forslag er blitt nøye studert. Til slutt sto Ruter igjen med de tre beste planene.

Det er ikke til å tro at Høyre kaster alle tre på båten og går til valg på at de vil bygge en helt annen tunnel.

Les også

Høyre trekker i nødbremsen, vil utrede alternativ trasé for ny T-banetunnel

Bygge hele byen

Arbeiderpartiet vil bygge en T-banetunnel som flest mulig får lyst til å benytte.

Andreas Halse.

Den skal gi kortest mulig reisetid til de stedene hvor folk faktisk drar. Hver dag. Hver ettermiddag. Dette er grunnen til at Ruter anbefaler at den nye tunnelen skal gå fra Majorstuen til Stortinget og videre til Tøyen, med nye stasjoner på Bislett og på Grünerløkka. Slik kommer folk raskere og bedre inn til byen og hjem igjen.

Bygger vi en tunnel som er attraktiv og populær, så gjør vi det også mer attraktivt å bo nær T-banen. Da forsterker vi det som lenge har vært visjonen i Oslos byutvikling, å bygge fra sentrum og utover og utvikle byen der kollektivtrafikken er best.

Så forskjellige boområder som Lambertseter, Furuset, Hovseter, Brynseng og Røa blir mer attraktive med Ruters forslag til tunnel. Vi ønsker å bruke den nye tunnelen til å bygge hele byen.

Svakheter ved Høyres forslag

Her er den store svakheten ved Høyres forslag. I et forsøk på å være visjonær og åpne nye områder for byutvikling, glemmer man at det viktigste bidraget til en ny T-banetunnel, er å gjøre hele byen mer attraktiv å bo og å jobbe i.

Et annet stort problem med Høyres forslag er at Sagene og Øvre Grünerløkka, der Høyre foreslår å plassere to av stasjonene, allerede er tettbebygde områder. Det er ikke her det kommer til å komme mange nye boliger og ny næring i årene fremover.

Misforståelse

Høyre mener forslaget deres ikke er utredet. Det er i beste fall en misforståelse.

Forslaget ligner veldig på forslag 3.10 i Ruters vurdering av alternative traseer. Forslaget ble forkastet tidlig i prosessen. For høye kostnader, færre reisende og det at tunnelen ikke går til viktige mål i sentrum, var de viktigste delene av begrunnelsen.

Dette kommer tydelig frem når man ser vurderingen av de tre finalistene. Alternativ 3C er en tunnel som ikke går gjennom sentrum, men via Bislett og Grünerløkka på veien fra Majorstuen til Tøyen. Alternativet når ikke opp, rett og slett fordi det blir mange færre reisende med en slik tunnel.

Dette problemet blir enda større for Høyres tunnelalternativ, som jo skal gå enda lenger fra sentrum.

Bra for hele byen

Etter nesten 100 forslag og ni år med utredninger har Ruter landet på en klar anbefaling.

Høyres alternativ er en tunnel som er bra for deler av indre by, Ruters alternativ er en tunnel som er bra for hele byen. Det er den vi bør bygge.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.