Debatt

Arbeidslivet trenger medarbeidere med relevante mastergrader, men langt fra alle trenger så høy utdanning | Anne-Kari Bratten

  • Anne-Kari Bratten
    Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter
Det er godt dokumentert at det fremover vil bli behov for arbeidskraft med både korte og lange utdanninger, skriver debattanten.

Det må ikke skapes inntrykk av at man blir en slags annenrangs borger dersom man ikke har høyere utdanning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Viserektor ved Universitetet i Bergen Oddrun Samdal forsøker på aftenposten.no 28. februar å skape et inntrykk av at jeg mener mastergrader generelt gjør arbeidstagerne overkvalifisert. Det er feil. Mitt poeng er at arbeidslivet trenger medarbeidere med relevante mastergrader, men at langt fra alle trenger så høy utdanning.

Det er godt dokumentert at det fremover vil bli behov for arbeidskraft med både korte og lange utdanninger. Det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovutvalget slo imidlertid nylig fast at dimensjoneringen av utdanningene i for liten grad samsvarer med arbeidslivets behov.

Incentiv til overutdanning

Derfor er det en utfordring at incentivsystemene bidrar til at høyskoler/universiteter kan ha interesse av å overutdanne befolkningen. Finansieringssystemet bør gjennomgås, og det bør etableres tydeligere kriterier om arbeidslivsrelevans for nye studietilbud.

Jeg er også forundret over at Samdal understreker at mastergrad «gir arbeidstageren evnen til livslang læring og stadig utvikling». Mener hun at de uten minst fem år på universitetet har lavere evne til å lære eller utvikle seg?

På vei fra særstilling til omstilling trengs selvstendige, effektive medarbeidere, som kan jobbe i team og kan tilegne seg ny kunnskap. Mastergrad er én vei å gå for å imøtekomme disse kravene, men det er definitivt flere veier til Rom. Noen har heller hverken ønske om eller mulighet til å ta en masterutdanning. Det må ikke skapes inntrykk av at man blir en slags annenrangs borger dersom man ikke har høyere utdanning.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
  2. Anne-Kari Bratten
  3. Arbeidsliv
  4. Omstilling
  5. Høyere utdanning