Debatt

Kort sagt, torsdag 2. august

 • Aftenpostens debattredaksjon

Regjeringens jernbanepolitikk. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke alt på skinner i jernbanen, Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skriver at alt går på skinner i norsk jernbane i et innlegg 28. juli. Det er direkte feil. En ny europeisk undersøkelse viser at Norge har et dårligere togtilbud enn våre naboland, og faktisk er under land som Tsjekkia og Spania. Dette kommer ikke til å bedre seg, så lenge denne regjeringen styrer.

Motorveiprosjekter prioriteres over jernbanen. Mens stadig nye firefeltsveier blir ferdigstilt, har den største togsatsingen til denne regjeringen, Intercity-utbyggingen, blitt utsatt i flere år. Regjeringen sier også nei til å utrede bygging av hurtigtog, selv der undersøkelser tyder på at det ville vært lønnsomt.

Godstransport på skinner taper dag for dag i forhold til transport på hjul, noe Riksrevisjonen har kritisert Solvik-Olsen for. I stedet for et samlet offentlig selskap, splitter Solvik-Olsen opp jernbanen og konkurranseutsetter driften, også stikk i strid med erfaringene med dette i våre naboland.

Norsk jernbanepolitikk har sporet av. Det trengs en ny regjering for å snu kursen og bygge et kjapt og effektivt jernbanenett til beste for både klima og folk flest.

Arne Nævra (SV), Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. InterCity
 3. Jernbane
 4. Nasjonal Transportplan
 5. Kollektivtransport
 6. Debatt

Kort sagt

 1. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 2. desember

 2. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 1. desember

 3. DEBATT

  Kort sagt, lørdag 28. november

 4. DEBATT

  Kort sagt, fredag 27. november

 5. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 26. november

 6. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 25. november