Anslaget i NRKSs influensa-sak var at tarm er viktigere enn vaksine. Hva verre er: Kilden har kommersielle interesser | Marit Simonsen

  • Marit Simonsen
«Kraft er som nødhjelp for en tarm som er betent», påstår Margit Vea hos NRK P2 i sak som handler om influensavaksine. Marit Simonsen mener NRK bommer grovt i fremstillingen. NRKs Kyrre Nakkim svarte at Nyhetsmorgen ikke hevder at riktig kosthold er viktigere enn vaksiner. I dette innlegget svarer Marit Simonsen.

Det finnes ikke noe godt forsvar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
«Kraft er som nødhjelp for en tarm som er betent», påstår Margit Vea hos NRK P2 i sak som handler om influensavaksine. Marit Simonsen mener NRK bommer grovt i fremstillingen. NRKs Kyrre Nakkim svarte at Nyhetsmorgen ikke hevder at riktig kosthold er viktigere enn vaksiner. I dette innlegget svarer Marit Simonsen.

Fredagens NRK Nyhetsmorgen hadde et innslag de hevder handlet om årets influensa, men som lot til å handle om at tarmhelse er viktigere enn vaksiner.

Etter kritikk forsvarer NRKs Kyrre Nakkim innslaget ved å si at de pakket inn tørre fakta i en situasjon — en scene.

Å lage reportasjer eller å illustrere innslag med slike scener er naturligvis kjærkomment for et menneskelig øre. Vi mennesker tåler fakta bedre om de er knagget til fortellinger, og vi tåler tall bedre om de følger med en person. Slik sett er det lite å utsette på metodikken.

Problemet kommer når scenen som tegnes opp aktivt undergraver budskapet i den egentlige saken.

Anslaget til saken tangerte opp mot vaksinemotstand. Å tegne opp dette kun som en levendegjørende scene er simpelthen for enkelt.

Marit Simonsen er vitenskapsskribent.

Et eksempel til sammenlikning kunne vi høre i Nyhetsmorgen i dag. Et innslag om Norges forhandlinger med et legemiddelselskap hadde et tydelig anslag som rammet inn saken, før det ble kuttet til en lekperson som fikk si sine tanker. Dette er en helt grei illustrasjon og menneskeliggjøring av en ellers tørr sak. I influensa-saken var imidlertid anslaget at tarm var viktigere enn vaksine.

Udokumenterte helsepåstander i beste sendetid

Det finnes ikke noe godt forsvar mot denne innrammingen. Enten handlet saken om at tarm er viktigere enn vaksine, og NRK la frem udokumenterte helsepåstander i beste sendetid. Ellers handlet det om influensa, og NRKs fortellergrep og kildebruk gjorde dekningen mer forvirrende enn oppklarende. Begge tilfeller er kritikkverdig.

Nakkim mener det viktig å påpeke i sitt svar at Vea aldri ble tillagt medisinsk kompetanse av NRK. Likefullt ble hennes nesten-men-ikke-helt relevante utdanning nevnt, både i innslaget og igjen i Nakkims svar på kritikken. I en sak som handler om influensa og vaksiner er alle som ikke er kompetente fagpersoner å regne for lekfolk.

Det betyr også at Veas eneste gyldige rolle i saken ville være som menneskeliggjøring av saken. Forskjellen er at Veas medisin-nære kompetanse trekkes frem. Hun leverte også helsepåstander, og således er det lett å mistolke henne som faglig kilde i saken. Ifølge NRKs svar er hun det ikke.

Kilden har kommersielle interesser

Å skape en scene med en kritiker av det etablerte i en myndiggjørende setting (Veas utdanning nevnes sammen med at hun underviser ved Universitetet i Stavanger og her holder kurs), er noe ganske annet enn å møte en influensasyk, en bedrift med høyt influensafravær, eller noen som har tatt vaksinen.

At Vea også har kommersielle interesser av boksalg og kurs om tarmhelse gjør saken bare verre.

Teksten som fulgte sendingen i avspilleren var «Sunn tarm bedre enn vaksine». Selv om Nakkim hevder at ekspertene bare snakket om hovedsaken influensa, var det ikke lett å lukte hvem som var eksperten når Vea både åpnet og lukket innslaget, og anslaget ledet an med hennes påstand. I sum hørtes det ut som at innslagets hovedbudskap var at kosthold trumfer vaksine, selv om kanskje noen kritikere fremdeles finnes.

Hadde saken hatt en redelig innpakning, ville det vært åpenbart at saken handlet om influensa, og ikke om kraftkoking.

Twitter: @hugsandscience

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter