Er det så sikkert at en utdanning blir utdatert etter få år? | Kai A. Olsen

  • Kai A. Olsen
Det har skjedd mye innen IT. Det vi ser, er at basiskunnskapen er uavhengig av verktøyene som brukes til enhver tid, påpeker innleggsforfatteren. Bildet viser koding på en iPad.

Tok du en lengre utdanning på 60- og 70-tallet, vil den for de fleste fag fortsatt være relevant.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Ta utdanning i informatikk. Det har skjedd mye innen IT. Det vi ser, er at basiskunnskapen er uavhengig av verktøyene som brukes til enhver tid, påpeker innleggsforfatteren.

I fremtiden må vi regne med at en utdanning blir utdatert etter få år, sier DNB-sjef Rune Bjerke og mange andre.

Er det så sikkert? I stedet for å spå, som ofte er vanskelig, kan vi ta et tilbakeblikk.

Åpenbart er det jobber som er forsvunnet, for eksempel ved at de er blitt automatisert, eller ved at kunden gjør jobben selv.

Her finner vi alt fra sentralbordoperatører, bompengevakter, ansatte i reisebyråer og operatører i industrien til bankfolk og børsmeglere.

Enkle kurs, kortere utdanning og jobbopplæring har mistet sin verdi.

Likevel, tok du en lengre utdanning på 60- og 70-tallet, vil den for de fleste fag fortsatt være relevant.

Basiskunnskapen

Ta utdanning i informatikk. Jeg gikk på NTNU, den gang NTH, fra 1969 til 1974 og kom ut som en av de første fra datalinjen. Om vi hadde kunnet legge sivilingeniørene fra 1974 i fryseboksen og tint dem opp i dag, hva ville vi fått?

Det har skjedd mye innen IT på disse 44 årene, langt mer enn i de fleste andre fag. Likevel er min påstand at ethvert firma innen IT ville gitt disse kandidatene jobb uten å nøle. Visstnok ville de bruke noen uker på å bli à jour med moderne verktøy, men basiskunnskapen er der.

Kai A. Olsen.

Om en lærte å programmere i Fortran eller Algol, tar en nyere programmeringsspråk som Java på strak arm, spesielt når en også fikk med seg grunnprinsippene for Java (objektorientering) tilbake på 70-tallet.

Det vi ser, er at basiskunnskapen er uavhengig av verktøyene som brukes til enhver tid.

Disse opptinte kandidatene vil jo også fryde seg over at alt er blitt mye lettere, med uendelig bedre maskinkapasitet, et dramatisk forbedret tilbud av ferdige moduler, bedre verktøy, internett, osv.

Det er som om en har løpt i motbakke under trening og får løpe i nedoverbakke i konkurransen. Istedenfor å slite med å lære seg dagens metoder, vil de fryde seg over at alt er blitt så mye enklere.

Sannsynligvis vil de ikke bare ta igjen nyutdannede kandidater på kort tid, men også passere disse i dyktighet.

Det meste er likt

Kunnskapen fra mange andre kurs, som algoritmer og databaser, vil de stort sett kunne anvende direkte. Den gang brukte vi databasespråket SQL. Det er fortsatt i bruk i dag.

Selvfølgelig er det fag fra 70-tallet som ikke er med i dagens kurstilbud. Et eksempel er programmering i maskinkode. Det var viktig i 1970, men er ikke så aktuelt nå. Samtidig vil dette faget gi kandidaten god forståelse for hva som foregår i datamaskinen og vil indirekte komme til nytte.

I tillegg, mye av NTH-utdanningen den gang besto av basisfag i matematikk. Det har en også i dag, uten de store endringene fra 1974.

Hele ideen med en utdanning, i motsetning til opplæring, er nettopp at en skal få et fundament som kan brukes gjennom et livsløp

Noe nytt er kommet til. Nå har en mer fokus på kunstig intelligens, men med basiskunnskap fra 1974 skulle en fort beherske også dette. I tillegg, dette er så «nytt» at det ikke er så mange jobber innen dette området i dag.

Uansett, om jeg sammenligner fagene på min karakterutskrift fra 1974 med studiets oppbygging i dag, er det meste likt.

Det vi ser, er at overfladisk opplæring på jobben, sporadiske enkeltkurs og meget korte utdanninger fort kan bli avleggs siden de i så stor grad er fokusert på hvordan jobben gjøres akkurat nå.

Men hele ideen med en utdanning, i motsetning til opplæring, er nettopp at en skal få et fundament som kan brukes gjennom et livsløp.

Nå vil jo de fleste, i motsetning til den nedfryste IT-kandidaten, ha muligheter til å følge med på utviklingen.

Og selvfølgelig, utviklingen innen mange andre fag enn de teknologiske har gått langt saktere. Der kan det hende at 1974-kandidaten er helt à jour.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.