Debatt

Forskning: Publiseringsnekt vil svekke kvaliteten | Jan Erik Askildsen og Nils-Henrik M. von der Fehr

 • Jan Erik Askildsen
 • Nils-Henrik M. von der Fehr
  Dekaner, de samfunnsvitenskapelige fakultetene, universitetene i Bergen og Oslo

Det later til at Forskningsrådet ikke forstår den betydning tidsskriftene har for kvaliteten i forskningen, skriver innleggsforfatterne. Foto: file404 / Shutterstock / NTB scanpix

Det er uforståelig at Forskningsrådet, med støtte fra Regjeringen, går inn for en politikk som utfordrer et av de viktigste virkemidlene for kvalitet i forskningen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forskningsrådets plan om å nekte norske forskere å publisere i de beste fagtidsskriftene vil svekke kvaliteten og begrense deltagelsen i det internasjonale forskningssamarbeidet.

Les også

Forskere skal over på åpen publisering alt i 2020

Toppkarakterer

De samfunnsvitenskapelige miljøene ved universitetene i Bergen og Oslo arbeider systematisk med å heve forskningskvaliteten, og vi lykkes godt. Vi fikk toppkarakterer i den evalueringen av samfunnsvitenskapene som Forskningsrådet nylig gjennomførte.

Jan Erik Askildsen

Nils-Henrik M. von der Fehr Foto: Moment Studio

Et viktig virkemiddel i kvalitetsarbeidet er å stimulere til publisering i gode tidsskrifter. Det er sterk konkurranse om få arbeider antatt i disse tidsskriftene. De opererer med redaksjoner bestående av ledende fagfolk, og de benytter konsulenter som er de fremste på sine fagfelter.

Særlig viktig for yngre forskere

Det er derfor ikke bare svært krevende å bli antatt, men man får også meget god hjelp til å forbedre arbeidene. De som lykkes i de beste tidsskriftene, har arbeidet hardt, og de når langt ut med sine resultater.

Dette bidrar til at forskerne blir kjent, de får tilgang til gode samarbeidspartnere, og de får lettere finansiering av nye prosjekter. Dette er særlig viktig for yngre forskere som fortsatt arbeider med å få et ordentlig fotfeste i faget.

Bør ikke frarøves muligheten

Rekruttering av forskerne til universitetene skjer i et internasjonalt marked, der publikasjoner er avgjørende for å bedømme søkeres kompetanse. De beste søkerne har publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og vil ønske å fortsette med det.

Kandidater fra våre universiteter bør ikke frarøves muligheten til å delta i den internasjonale konkurransen om stillinger. Vi må heller ikke stille oss i en situasjon der ettertraktede kandidater ikke ønsker ansettelse hos oss.

Det later til at Forskningsrådet ikke forstår den betydning tidsskriftene har for kvaliteten i forskningen. Forskningsrådets direktør har ved flere anledninger gitt uttrykk for at tidsskriftenes rolle er liten eller ubetydelig. Han har også tatt til orde for at det utvikles andre kvalitetskriterier enn publiseringskanaler.

Vi har ingenting imot nye og bedre kvalitetskriterier, dersom de kommer. Men inntil det skjer, må det ikke føres en politikk som undergraver de kvalitetskriterier vi har å forholde oss til i dag.

Tidsskriftenes rolle er dessuten mye mer enn å være kvalitetsindikatorer i et finansieringssystem. Gode tidsskrifter bidrar til å heve kvaliteten, dårlige tidsskrifter gjør det ikke. Det er derfor helt avgjørende for våre fagmiljøer at det fremdeles vil være mulig å publisere i de beste tidsskriftene.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mer om åpen publisering:

Les også

 1. Kontrollen er for dårlig ved åpen publisering | Bjørn Rishovd Rund

 2. Åpen publisering innskrenker ytringsfriheten til forskere som ikke har råd til å betale for publisering | Kristian Gundersen

 3. Norsk valg om åpen publisering kan gi jubel i Kina

 4. Røverforskning: Åpne publiseringskanaler må kvalitetssikres | John-Arne Røttingen

 5. Vi kan ha fri tilgang uten ulemper | Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri

Les mer om

 1. Forskning og vitenskap
 2. Debatt