Debatt

Vi på Stortinget må møte velgerne | Tone Wilhelmsen Trøen

  • Tone Wilhelmsen Trøen
    Tone Wilhelmsen Trøen
    Stortingspresident

Stortingspolitikere skal ha rimelig anledning til å ha kontakt med sin familie, sitt nærmiljø, det fylket de representerer og sine velgere. Da er det rimelig å få dekket utgiftene, skriver stortingspresidenten. Foto: Rolf Øhman

Mener Aftenposten det er suspekt at Stortingets regelverk legger til rette for at representantene møter velgerne ansikt til ansikt?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten gjør for tiden et dypdykk i finansieringen av ryggraden i det norske demokratiet: de politiske partiene og Stortingets folkevalgte.
Men hva definerer Aftenposten som demokrati og som demokratisk?

«Stortinget betaler når egne representanter kjemper for gjenvalg», lød hovedoppslaget onsdag 31. oktober. Og dagen etter:«Tre ganger så mye støtte for partiene innenfor» – altså partier som har folkevalgte på Stortinget. Begge deler blir fremstilt som et demokratisk problem.

Det skjønner ikke jeg.

Suspekt?

Folkestyre vil si at noen blir valgt til å styre på vegne av hele landet. Norge og andre demokratier organiserer et styringsdyktig folkestyre gjennom de politiske partiene.

Mener Aftenposten det er suspekt at Stortingets regelverk legger til rette for at representantene møter velgerne ansikt til ansikt? Mener avisen at de mest uegennyttige, sanne demokrater er de som ikke er innvalgt på Stortinget?

Spesielt problematisk er det at noen har reist i valgkampøyemed. Hvorfor det?

I mine øyne bør vi som er innvalgt på Stortinget, kombinere parlamentarisk arbeid med en størst mulig kontakt med livet utenfor. Vi skal kjempe for velgernes gunst og befolkningens tillit til våre beslutninger. Vi må møte folk, snakke med dem, lære av dem. Vi må skape engasjement for medvirkning, påvirkning og debatt.

Ikke via e-post og Facebook

Dette kan vi ikke gjøre via e-post, Facebook eller Twitter alene. Som Jorodd Asphjell (A) sier, vi reiser på vegne av partiet. Og jeg vil tillegge, vi reiser som folkets ombudsmenn. Mener Aftenposten at vi ikke er det i de seks ukene før hvert valg?

Også i Sverige og Danmark er ideen som i Norge: Et medlem av nasjonalforsamlingen er det hele tiden. Når jeg blir bedt om å innlede hos et lokallag eller besøke en bedrift, er det som folkevalgt ombud, Jeg setter stor pris på slike møter, men jeg er på tjenestereise. Da er det rimelig å få dekket utgiftene, slik også Grunnlovens §65 sier vi skal.

Konkurransevridende?

Bjørnar Moxnes (Rødt) mener modellen er konkurransevridende. Mon det! Både i 2013 og 2017 vokste Stortinget med et nytt parti – med én representant hver. Sist ute er nettopp Rødt.

Jeg er glad for å kunne slå fast at Stortinget legger til rette for at både store og små partier skal ha gode arbeidsvilkår.

Stortingspolitikere er engasjerte mennesker fra alle fylker som er villige til å langpendle bort fra familie og venner og være til tjeneste både hverdager og helgedager. Samtidig skal de ha rimelig anledning til å ha kontakt med sin familie, sitt nærmiljø, det fylket de representerer og sine velgere. Da må de ha anledning til å reise.

Pressens motiver?

Vi vet at det er nyttig for alle, om ikke bestandig behagelig, med en presse som kikker oss stortingspolitikere i kortene. Men noen ganger stiller jeg spørsmål ved motivene for å ta opp temaer, som i de siste dagers «avsløringer» i Aftenposten.

Det ville slått hardere hvis avisen skrev om politikere som ikke reiste ut for å møte velgerne. Enten det er definert som valgkamp eller ikke.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Stortingsregnskapene
  2. Stortinget
  3. Demokrati
  4. Debatt