Debatt

Ikke snakk ned elbilen. Den er ikke problemet

  • Stig Skjøstad
Uten elbilens bidrag for å få ned klimautslippene, vil vi kunne oppleve unødvendige restriksjoner på bilbruk. Dette kan komplisere hverdagen for mange, skriver Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Skal vi virkelig la noen kilometer kollektivfelt i Oslo-området styre hele debatten?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Politikerne har villet at folk skal velge nullutslippsbil. Folket har svart og kjøper elbil som aldri før. Dette er en norsksuksesshistorie som verden bør ta etter.

Elbilpolitikk er mye mer ennstorbypolitikk.

Det handler om helhet i avgiftspolitikken, som premierer riktigemiljøvalg slik at Norge når de tøffe klimamålene vi har satt oss. Og politikkengjelder for hele landet – ikke bare Oslo.

Stig Skjøstad

NAF mener ikke at elbilen alene vil løse utfordringene medkø, kork og kaos i storbyene. Men den er en del av miksen som skal til for å gifolk gode, effektive og trygge hverdagsreiser. Oslo-området står foran enformidabel befolkningsvekst, og vi må ruste oss slik at alle kommer seg til ogfra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Da må det komme et massivt løft på fleresamferdselsløsninger.

Vi må rett og slett ha flere tanker i hodet samtidig ogikke la én løsning slå en annen i hjel.

Vi trenger InterCity-tog, mer t-bane,sammenhengende kollektivfelt, innfartsparkeringer og sykkelveier. Samtidig måde bilene folk kjører slippe ut minst mulig av skadelige stoffer som CO og NOx.

Uheldig nedsnakking av elbil

I det siste er flere og flere kommet på banen for å snakke nedelbilen. Politikere og andre skaper dermed usikkerhet om hvor lenge fordeleneskal vare og hvor miljøvennlig elbil egentlig er.

Vi mener dette er uheldig. Bil er tross alt dennest største investeringen i en husholdning, og da må det være en viss tryggheti dette valget.

Elbilene vil ikke selge seg selv i nærmeste fremtid, derformå fordelene bestå til elbilen er konkurransedyktig

Fordelene elbilene har er fødselshjelp for en teknologi somikke er selvgående. Elbilene vil ikke selge seg selv i nærmeste fremtid, derformå fordelene bestå til elbilen er konkurransedyktig. Trekkes støpselet ut fortidlig, kan salget stoppe opp. Fødselshjelpen vil da kunne være forgjeves.

Kapasiteten i kollektivfeltene er ikke sprengt

Usikkerheten som blir skapt er kunstig. Selv den såkaltetrengselen i kollektivfeltet mellom Sandvika og Oslo, noen kilometer vei iNorge, er sterkt overdrevet. Vi i NAF har dokumentert at det fremdeles er godkapasitet i kollektivfeltet der.

Faktisk kan det være dobbelt så mange elbileri morgenrushet før kapasiteten er sprengt. Utfordringen er påkjøringssonene deralle bilene fra lokalveiene skal inn på motorveien.

Kommentar:

Les også

Flommen av elbiler viser at politikken virker

I stedet for å skyte påelbilene, må det settes inn tiltak som fungerer. Dette kan løses relativt enkeltved lysregulering. Trafikken vil da gli smidigere og tidsbruken vil heller ikkeøke for de som skal inn på E18.

Hvis vi også får på plass sammenhengendekollektivfelt, vil bussene få enda bedre fremkommelighet.

La de som bor utenfor Oslo ta del i eventyret

Skal vi virkelig la noen kilometer kollektivfelt iOslo-området styre hele debatten? Salget av elbiler øker nå mest i andre delerav landet. Mange har fått øynene opp for at de kan klare seg med elbil i detdaglige selv om de ikke bor i byen. La nå også disse få ta del ielbileventyret.

Skal vi virkelig la noen kilometer kollektivfelt iOslo-området styre hele debatten?

Debatten om storbyutfordringene våre må løftes til et annetnivå. Vi må slutte å slå en løsning i hjel med en annen. Hver måned gårutslippene blant nyregistrerte biler kraftig ned. Dette skjer parallelt med øktelbilsalg.

Uten elbilens bidrag for å få ned klimautslippene, vil vi kunne oppleveunødvendige restriksjoner på bilbruk. Dette kan komplisere hverdagen for mange.Vi trenger elbilen.

Twitter: @StigSkjostad

Les også

  1. Politikere varsler slutt på elbiler i kollektivfeltene

  2. Kollektivtrafikanten: - Jeg er en av dem som lider under el-bilene

  3. Teslabilistene: - Hva slags biler ønsker de i sentrum?

  4. Her er fem gode grunner til å bli en klimaoptimist

Les mer om

  1. Debatt
  2. Byutvikling
  3. Elbil
  4. Oslo