Elektrosjokk under tvang bør få hjemmel i Lov om psykisk helsevern | Eivind Aakhus

Pasientene bør få bedre rettsvern.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

FNs menneskerettighetskomité, sivilombudsmannen og helseministeren kritiserer psykiatriens nødrettspraksis når det gjelder elektrosjokkbehandling (ECT). Også Norsk psykologforening er skeptiske til at helsemyndighetene aksepterer ECT på nødrett. Leder Tor Levin Hofgaard hevder at frivillig informert samtykke bør anvendes.

Dette er å sparke inn åpne dører: Norsk psykiatri benytter seg i all hovedsak av skriftlig samtykke til ECT. Nestleder Heidi Tessand anbefalte i Dagsnytt 18 at deprimerte pasienter som har sluttet å spise og drikke, bør behandles med kunstig ernæring og væske i stedet for ECT fordi dette er mindre inngripende. Dette behandler ikke depresjonen, og et naturlig motspørsmål vil være hvor lenge Tessand mener at pasienten bør ligge med kunstig ernæring og væske? Hun anbefalte også at Lov om psykisk helsevern (LPHV) burde brukes i stedet for nødrett. Dette gir pasienten større rettssikkerhet. Jeg kunne ikke vært mer enig! Problemet er at lovverket ikke tillater at ECT på tvang blir gitt under LPHV.

ECT snur depresjoner på kort tid. Pasienten kan være så syk at samtykke ikke kan innhentes. Da må vi bruke nødrett.

Tvangslovutvalget skal gå gjennom alt lovverk som regulerer bruk av tvang i helsevesenet. Vi må håpe at utvalget kjenner sin besøkelsestid og anbefaler at ECT uten samtykke hjemles i det lovverket som sikrer pasienten størst grad av rettssikkerhet, nemlig Lov om psykisk helsevern.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.